Hur tecknar man denna tjänst?
Från första kontakt till installation tar vanligtvis några veckor. Installationen tar cirka 1 dag att genomföra. Det administrativa tar mest tid, men det är inget som ni behöver bekymra er om. Det tar vi hand om. Så här ser processen ut: Dialog: Förutsättningslös dialog. Har ni en solelanläggning så kan ni kontakta oss för att…...
Hur lönsamt är balanstjänster?
Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga kan…...
Varför ska jag gå med i detta?
Det finns många som drivs av att vilja bidra till omställningen i samhället. Genom att använda sig av stöd- och balanstjänster, bidrar ni till att det blir mindre svängningar i elnätet och därmed ett stabilare kräftnät i Sverige. Detta är en viktig del i att driva omställningen i samhället. Dessutom är det ett smart sätt…...
Kommer intäkterna att minska med tiden?
Det är en ganska komplex fråga att besvara, men vi tror inte det. Obalanser i kraftnätet spås öka ju fler förnybara energikällor vi har, det vill säga ju fler solelanläggningar och vindkraftverk vi har desto större är behovet av balanstjänster. Man tror snarare att intäkterna för de som har tjänsten kommer att öka....
Vad är balanstjänster?
Grunden är att vi i Sverige vill ha ett stabilt 50 hertz elnät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är produktionen för hög ökar frekvensen i nätet och likaså om produktionen är för låg så minskar frekvensen. För att kunna lokalt balansera nätfrekvensen så måste Svenska Kraftnät kunna styra produktionsanläggningar.…...
Hur lång tid tar processen?
Det beror bland annat på omvärldsläget, projektets omfattning samt i vilken grad byggtillstånd från kommunen behövs. Från startmöte till att anläggningen är på plats tar i vanligtvis mellan 4 till 12 månader, men i vissa fall kan det även gå snabbare, mellan till exempel 2 till 6 månader....

FAQ

Frågor och svar om solel

Här får du svar på dina frågor kring solel, solceller och andra frågor kring solenergi. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på succesivt.