SolkompanietFAQSkatt på solenergi – vad innebär det?

Solskatt, skatt på solenergi, energiskatt – vad innebär alla dessa begrepp? Jo, för det första syftar begreppen solskatt och energiskatt på samma typ av skatt, nämligen en skatt som den som ägare av en solelanläggning är skyldig att betala – i olika utsträckning och under vissa förutsättningar. Energiskatten, och därmed solskatten, är för närvarande 35,6 öre/kWh (44,5 öre per kilowattimme inklusive moms).

Solceller och skatt – vilka anläggningar är skattepliktiga?

Den 1 juli 2021 började nya regler att gälla. Då höjdes gränsen för undantag på skatteplikt till 500 kilowatt i installerad effekt, från att tidigare ha varit 255 kilowatt.

Nu gäller följande:

  • Solel från anläggningar som är på 500 kW eller mer, är skattepliktiga med full energiskatt.
  • Solel från anläggningar som i sig är mindre än 500 kW – men där ägaren sammanlagt äger mer än 500 kW solceller i olika anläggningar – är skattepliktiga med reducerad energiskatt. Reducerad energiskatt/solskatt är för närvarande på 0,6 öre/kWh.
  • Den som har installerat mindre än sammanlagt 500 kW solceller (motsvarande cirka 2500 m²) är helt befriade från energiskatt.

Skattenedsättningarna här ovan gäller enbart för sådan el som förbrukas inom huset/fastigheten som solcellsanläggningen är kopplad till.

Om anläggningen är mer än 500 kilowatt i installerad effekt eller om du har flera mindre solelanläggningar som tillsammans överstiger totalt 500 kilowatt i installerad effekt, så ses du som elproducent och du måste registrera dig hos Skatteverket, du blir skattepliktig helt enkelt.

Läs mer på Skatteverket om undantag på skatteplikt

Läs också på Skatteverket om mikroproduktion av förnybar el för näringsfastigheter