SolkompanietFAQSolfångare eller solceller – vad är skillnaden?

Det är inte alltid så enkelt att med blotta ögat se skillnad på solceller och solfångare. Dessa kan se ganska lika ut, men bygger på väldigt olika teknik och har också olika användningsområden.

  • En solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme. Solvärmen nyttjas till varmvatten och till uppvärmning av hushållet. En solfångare har en större verkningsgrad än en solcellspanel, även om verkningsgraden inte är helt jämförbar på grund av systemens olika konstruktion och syften.
  • Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel, vilken i första hand nyttjas av hushållet på samma sätt som el från det vanliga elnätet används.

Solceller och solfångare – så här fungerar dem

En solfångare är:

  • byggd för att kunna ta upp solinstrålningens värme i koncentrerad form. Denna värme kan sedan nyttjas till uppvärmning av olika anläggningar till exempel ett hus, en pool, och/eller till tappvarmvatten.
  • En solfångare kan producera och till viss del lagra värme till ett hushåll. Solfångaren är konstruerad så att ett medium - vanligtvis en vätska - transporterar värmen, och för denna vidare till lagring. På så sätt blir solvärmen möjlig att nyttja jämnt under exempelvis dagar utan sol, eller kallare perioder.

Solceller…:

  • … är till skillnad från solfångare, ett system för att alstra solel av solvärme.
  • … använder solens instrålning till att skapa en spänning, som man sedan omvandlar till växelström. Växelströmmen kan sedan ledas in på hushållets vanliga elnät, och användas till precis allt som man vanligtvis använder elektricitet till.