SolkompanietFAQVad är balanstjänster?

Grunden är att vi i Sverige vill ha ett stabilt 50 hertz elnät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är produktionen för hög ökar frekvensen i nätet och likaså om produktionen är för låg så minskar frekvensen. För att kunna lokalt balansera nätfrekvensen så måste Svenska Kraftnät kunna styra produktionsanläggningar. Solcellsanläggningar och energilager är utmärkta enheter som snabbt kan kopplas in eller ur för att skapa balans i elnätet.