SolkompanietFAQVad är grönt avdrag?

Det nya gröna avdraget för privatpersoner, som började gälla 1 januari 2021, fungerar som RUT/ROT, vilket innebär att avdraget sker direkt på kundens faktura och installatören får sedan en utbetalning direkt från staten. Detta är en stor förenkling för slutkunden då ingen behöver ansöka om avdrag eller invänta handläggningstider.

Precis som tidigare gäller avdraget totalt 15 procent av solelinstallationer och 50 procent för energilager och och laddplatser för elbil. Taket ligger på 50 000 kronor i avdrag per person och år. Det gröna avdraget kommer inte att samordnas med ROT/RUT utan kommer att vara fristående. Ytterligare en förbättring med avdraget är att det går att göra avdrag flera gånger till skillnad från tidigare då det bara gick att göra avdrag på den första installationen. Därför blir det enklare att utöka en anläggning. Det gäller även om du vill utöka din anläggning genom att lägga till en laddplats till bilen.

Grönt avdrag är en av många frågor som Solelkommissionen arbetat med. Solelkommissionen är ett nätverk som består vi av HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi som aktivt arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov. 

Läs mer om deras arbete här.