SolkompanietFAQVad innebär höjning av skattegräns till 500 kilowatt?

Den 1 juli 2021 höjdes gränsen för energiskattebefrielse för egenproducerad el från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Höjningen innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar.

Regeringen ser dock inte att det finns någon möjlighet att ta bort skattskyldigheten för de som har många anläggningar som är mindre än 500 kilowatt men där den totalt installerade effekten är över 500 kilowatt. De sänker istället nedsättningen av energiskatten från 0,5 öre till noll. Sänkningen får självklart minimal betydelse, utan konsekvensen av att skattskyldigheten finns kvar blir att all den administration som följer av att vara skattskyldig också finns kvar. Det är ett problem för alla med många elabonnemang på samma organisationsnummer, eftersom skattskyldigheten även gäller inköpt el. Det innebär att kommuner och regioner med tusentals elabonnemang hör till dem som berörs i första hand.

Solelkommissionen, en remissinstans som består av HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi, arbetar vidare för att förbättra förutsättningarna för solel. Vårt mål är att gränsen ska tas bort helt som ett nästa steg efter höjningen till 500 kilowatt.

Läs mer om Solelkommissionens arbete här.