SolkompanietFAQVad vill vi uppnå med vårt hållbarhetsarbete?

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå, valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12.

För att nå en mer hållbar värld är vi övertygade om att det är av största vikt att vi har förmågan att genomföra omställningen vi står inför och att vi arbetar tillsammans. På Solkompaniet bidrar vi bland annat genom att ’samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation’ (SDG17.6) och ’uppmuntra och främja effektiva partnerskap’ (SDG 17.17).

Vi behöver också ta hänsyn till helheten och vår roll i helheten. Solkompaniets lösningar bidrar till att ’minska städers miljöpåverkan’ (SDG 11.6), verkar för en  ’inkluderande och hållbar urbanisering’ (SDG 11.3) samt ’främja nationell och regional utvecklingsplanering’ (SDG 11.B).

Tillsammans med kunder, partners, leverantörer, medarbetare och andra intressenter lär och samarbetar vi. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället, på riktigt.

*Sustainable Development Goals – SDGs