SolkompanietFAQVarför ska jag välja Solkompaniet?

Vårt koncept vad gäller stöd- och balanstjänster är att det skall vara enkelt för er som kund. Vi tar hand om allt från kontrakt, avtal, hårdvara, mjukvara, installation, driftstart och utbetalning av ersättning. Dessutom erbjuder vi ett par unika stöd- och balanstjänster.

Solkompaniet är i särklass den största leverantören av solcellsanläggningar för fastighet och park. I mångt och mycket sätter vi branschstandarden för kvalitativa produkter, tjänster, anläggningar och installationer. När ni väljer Solkompaniet kan ni vara säkra på att allt görs ordentligt.