SolkompanietFAQVäxelström

Växelström (AC = Alterning Current) innebär precis som ordet låter – en elektrisk ström med växlande riktning.

Växelström är den dominerande överföringstekniken globalt, både vid produktion, överföring och konsumtion. Växelströmsledningar utgör i stort sett hela det svenska stamnätet. I en solcellsanläggning behövs en växelriktare för att omvandla den producerade likströmmen till växelström som kan användas till en fastighets elbehov.

Likström => Växelriktare => Växelström => Tänd lampa!