SolkompanietFAQVerkningsgrad

Verkningsgrad (kallas även konverteringsgrad) anger hur stor del av den solinstrålning som träffar en solcellsmodul som omvandlas till el. Den mängd energi man kan få från sin solcellsmodul - i förhållande till den mängd solenergi som träffar modulytan (under STC). Verkningsgraden hos en solcellsmodul beräknas enklast som:

Solcellsmodulens toppeffekt/Modularea = Verkningsgrad

Den faktiska verkningsgraden hos solceller påverkas av geografisk plats, lutningen på taket där de installeras samt eventuell skuggning och nedsmutsning av moduler.