Feature

Forskning kring solel

Jogg_px

Tillsammans med kunder, och med stöd från Energimyndigheten, undersöker vi hur solel i flerbostadshus kan öka.

Läs mer om vår forskning