Feature

Regelverk för solceller

Solelkommissionen

Solkompaniet, HSB, IKEA, Vasakronan och Telge Energi driver tillsammans på för bättre villkor för kundägd solel.

Läs mer om Solelkommissionen