Frågor och svar om solel

Frågor och svar om solel

Här får du svar på dina frågor kring solel, solceller och andra frågor kring solenergi. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på succesivt.

Solceller

Vad är solceller?

Solceller omvandlar solstrålarnas energi till el.
Solcellerna kopplas samman till större enheter som kallas solpaneler eller solcellsmoduler

Klicka här för ett mer utförligt svar

Vad består solceller av?

Solceller består till största delen av glas, faktiskt utgörs hela två tredjedelar av solcellernas vikt just av glas. Solcellernas konstruktion innehåller också små mängder av bland annat aluminum och koppar.

Det finns flera varianter av solceller, där de två huvudtyperna är kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. De kristallina solcellerna är absolut vanligast och i dagens läge utgör dessa 95% av världsmarknaden, bland annat för att de är väldigt prisvärda.

Klicka här för ett mer utförligt svar