Frågor och svar om solel

Frågor och svar om solel

Här får du svar på dina frågor kring solel, solceller och andra frågor kring solenergi. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på succesivt.

Solceller

Hur fungerar solceller?

När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Metallkontakter tar upp laddningen och det bildas likström. Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplas solcellerna till solpaneler. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Precis som namnet antyder produceras det el från en solpanel så länge solen skiner på den. Därför placeras solceller med fördel i ett skuggfritt söderläge för maximal solelproduktion. I Sverige är det vanligast att ha en solelanläggning på taket.

Elnätet används som ett batteri. Överskott av egenproducerad el kan säljas till elleverantörer. Vid underskott kan man istället köpa in el. Regelverken är idag utformade att det är den egenanvända solelen som är mest värd.

Läs mer om hur solceller fungerar.

Vad är solceller?

Solceller omvandlar solstrålarnas energi till el.
Solcellerna kopplas samman till större enheter som kallas solpaneler eller solcellsmoduler

Klicka här för ett mer utförligt svar

Vad består solceller av?

Solceller består till största delen av glas, faktiskt utgörs hela två tredjedelar av solcellernas vikt just av glas. Solcellernas konstruktion innehåller också små mängder av bland annat aluminum och koppar.

Det finns flera varianter av solceller, där de två huvudtyperna är kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. De kristallina solcellerna är absolut vanligast och i dagens läge utgör dessa 95% av världsmarknaden, bland annat för att de är väldigt prisvärda.

Klicka här för ett mer utförligt svar