Hur fungerar solceller?

Hur fungerar solceller?

De blir vanligare på allt från industribyggnader till villatak, men hur fungerar egentligen solceller Hur många solceller behöver jag, och fungerar solcellerna lika bra på vintern som på sommaren? Här får du svaren!

Solceller omvandlar – precis som det låter – solens energi till elektrisk energi. När solens strålar träffar solcellerna så uppstår en elektrisk spänning i centrum av solcellen. Denna spänning omvandlas till likström genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen.

För byggnader som redan är anslutna till elnätet, installerar man solcellsanläggningen så att den matar in sin egenproducerade ström på elnätet tillsammans med den ”vanliga” elen – på så sätt att din fastighet i första hand använder sig av sin egenproducerade el.
Om den egenproducerade elen inte räcker till?

Jo, då kommer fastigheten att konsumera den ytterligare el som behövs, från det vanliga elnätet. Om dina solceller istället producerar mer ström än vad du gör av med, kan du välja att mata in överskottet på det vanliga elnätet. Du kan också välja att sälja överskottselen till din elleverantör.

Hur fungerar solceller när det är mulet?

Under molniga dagar producerar solcellerna fortfarande energi – men betydligt mindre. Solcellerna producerar el proportionellt med solinstrålningen. Om det är väldigt mulet blir det mycket mindre el. Är det bara enstaka glesa moln så kommer inte produktionen att påverkas lika kraftigt.

Hur fungerar solceller på vintern?

Under molniga dagar på sommaren producerar solcellerna fortfarande energi – men betydligt mindre. Detta beror på att solcellerna använder sig av energin från solen: solenergi, dvs inte av värmeenergi. Lösningen här i Norden är ofta att sälja sitt elöverskott under sommarhalvåret, och köpa till ytterligare el från det vanliga elnätet under vinterhalvåret.

Hur mycket solceller behöver jag?

Hur mycket solceller eller hur många solpaneler man behöver, beror helt och hållet på hur stort energibehov ditt hushåll har. Om du installerar solpaneler på exempelvis en sommarstuga som inte är ansluten till det vanliga elnätet, (och inte används exakt varje dag året runt) så räcker det förmodligen med en 12 Volt likspännings (eller 230 Volt växelspännings-anläggning). Med en sådan anläggning kan du då sommartid driva till exempel belysning, ett mindre kylskåp samt eventuellt en mindre tv.

Solkompaniet är marknadsledande på solceller till företag. Ta kontakt med oss när det gäller installationer.