Hur påverkar solceller miljön?

Hur påverkar solceller miljön?

Solceller är bra för miljön på flera sätt.
Cellerna består av några av våra vanligaste material; aluminium, kisel och glas. De består också av en mindre mängd plast, silver, koppar och bly. Det finns ett mått som kallas energiåterbetalningstid, EÅ. Det är tiden som krävs för att en produkt ska återbetala och kompensera all den energi som går åt under produktens livscykel. Begreppet energiåterbetalningstid omfattar alltså ett livscykelperspektiv.

Bättre sollägen ger en lägre EÅ. Det globala genomsnittet ligger på mindre än två år. Sverige har mindre solinstrålning men ligger ändå på cirka två år. Det här värdet minskar också kontinuerligt med tekniska framsteg såsom mer effektiva system, högre grad av återvinning och lägre materialåtgång.

Solcellers klimatfotavtryck

Klimatfotavtrycket sjunker kontinuerligt, dels av samma anledningar som EÅ men även av det faktum att solcellerna i allt större utsträckning tillverkas med renare el.

Läs mer om solceller och miljö, och klimatpåverkan från solel.

Råvarutillgång

Hela solelssystem består framförallt av bulkmaterial såsom aluminium, glas, stål, cement, plast och koppar. En storskalig utbyggnad av solel begränsas inte av tillgång på något av dessa. Om vi år 2050 skulle ha 50 % solel världen över motsvarar det glasbehovet för tio årsproduktioner. När det gäller kritiska material består solceller även av mindre kvantiteter mindre vanliga material som silver, gallium och tellur. För konventionella kiselsolceller förväntas inga brister eller begränsningar vid utbyggnad i terawattskala (alltså att förse hela världsbehovet av el). Silver som kanske är det mest kritiska materialet förväntas också bytas ut mot koppar i framtiden.

Vad kan jag som kund göra för att välja miljösmart?

Satsa på kvalitet och moduler med hög effekt. Solcellsanläggningen ska hålla i minst 30 år,
ju längre den håller desto lägre blir miljöbelastningen. Var också noga med att installatören har kunskap och erfarenhet att hantera solceller. Till exempel är cellerna sköra. Om de utsätts för punktbelastning kan detta kan mikrosprickor som kan påverka solelproduktionen på sikt.

Välj kristallina solceller. De är idag ett mer miljömässigt hållbart alternativ jämfört med tunnfilmsceller.

Efterfråga miljömärkning. Fortfarande är få solcellsmoduler miljömärkta, men genom att skapa efterfrågan ökar också chansen att det kommer fler.