Investeringsstöd och bidrag till solceller

Investeringsstöd och bidrag till solceller

Planerar du att installera solceller på din eller ditt företags fastighet? Då har du möjlighet att sänka dina kostnader i uppstartfasen av solcellsanläggningen! Ofta är det just investerings- och installationsfasen som frestar på ekonomin mest – därefter har du en helt gratis energikälla. Du kan ansöka om bidrag på flera sätt:

1. Investeringsstöd för solceller

Detta solcellsbidrag är statligt, och stödnivån ligger för närvarande på 20% av de stödberättigade installationskostnaderna, och bidraget kan sökas av både företag, organisationer och privatpersoner. Du ansöker enkelt genom Boverkets portal.

2. Installationsbidrag för solceller

Det finns möjlighet att göra ett rotavdrag på själva installationen (= ett avdrag för arbetskostnaderna) av dina solceller. Detta avdrag kan man dock inte få om man samtidigt har fått ovan nämnda investeringsstöd för sina solceller. Läs mer om rotavdrag hos Skatteverket. Rotavdraget innebär ett avdrag på cirka 9 % av investeringskostnaden.

3. Tjäna pengar på din överskottsel

Får du överskottsel från den el som dina solceller producerar? Du har möjlighet att tjäna på detta överskott på två sätt:

  • Skattereduktion för överskottsel: Från och med första januari 2015 kan man få skattereduktion för den överskottsel som man matar in på det vanliga elnätet. Denna skattereduktion kan du få en gång om året i samband med din inkomstdeklaration.
  • Försäljning av överskottsel: Ett annat alternativ är att sälja sin överskottsel till sitt respektive elhandelsföretag. Ersättningen varierar mellan olika elbolag.

Är du nyfiken på att läsa mer om regelverk som rör solel? Utvecklingen har gått fort de senaste åren, och nätverket Solelkommissionen arbetar för att förutsättningarna för solel ska fortsätta att bli bättre.