Skatt på solenergi – vad innebär det?

Skatt på solenergi – vad innebär det?

Solskatt, skatt på solenergi, energiskatt – vad innebär alla dessa begrepp?
Jo, för det första syftar begreppen solskatt och energiskatt på samma typ av skatt, nämligen en skatt som man som ägare/installatör av solcellspaneler är skyldig att betala – i olika utsträckning och under vissa förutsättningar. Solskatten är för närvarande 33,1 öre/kWh (41,38 öre per kilowattimme inklusive moms).

Solceller och skatt – vilka anläggningar är skattepliktiga?

Följande regler gäller för den som installerar/är ägare till mer än sammanlagt 255 kW solceller:

  • Solel från anläggningar som är på 255 kW eller mer, är skattepliktiga med full energiskatt.
  • Solel från anläggningar som i sig är mindre än 255 kW – men där ägaren sammanlagt äger mer än 255 kW solceller i olika anläggningar – är skattepliktiga med reducerad energiskatt. Reducerad energiskatt/solskatt är för närvarande på 0,5 öre/kWh.
  • Den som har installerat mindre än sammanlagt 255 kW solceller (dvs motsvarande ca 2000 m2) är helt befriade från energiskatt.

Skattenedsättningarna här ovan gäller enbart för sådan el som förbrukas inom huset/fastigheten som solcellsanläggningen är kopplad till.

På Solelportalen hittar du mer information och vägledning om just dina förutsättningar för solelsproduktion.