Vad kostar solceller?

Vad kostar solceller?

Solceller – en god investering! Men vad kostar det?
En investering i solceller innebär en relativt stor engångskostnad, men de senaste åren har priserna sjunkit samtidigt som det finns ett statligt investeringsstöd. Vår tid är med andra ord en bra tid att investera i solceller!
Hur stor kostnaden blir för ett solcellspaket beror främst på följande:

  • hur stort energibehov hushållet har
  • och även vilket takmaterial och taklutning installationen ska ske på.

Prisexempel:
A. En komplett solcellsanläggning för ett hushåll på ca 5 kilowatt, har en kostnad på cirka 95 000 kr, dvs 19 000 kr per kilowatt.

B. En solcellsanläggning för ett företag, som bör omfatta mellan 50-100 kilowatt, och som ska placeras på ett låglutande tak av trapetsplåt eller falsad plåt kostar ungefär 9000 kr per kilowatt. Om taket lutar mer än 15 grader, tillkommer en kostnad på ytterligare 1000 kr per installerad kilowatt.

Solceller – bidrag

Mellan år 2009 och 2020 fanns det ett särskilt investeringsstöd för solceller. Det har nu i praktiken stoppats. Du kan läsa mer om vad som gäller kring det här.

För privatpersoner så finns det nu istället möjlighet att göra ett grönt avdrag, liknande rot och rut. Sedan 1 januari 2021 kan du ansöka om grönt skatteavdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden och maximalt 50 000 kronor per person och år.

Grönt avdrag kan också göras för:

  • batterilager – skattereduktion ges med 50 procent av arbets- och materialkostnad
  • laddplats –  skattereduktion ges med 50 procent av arbets- och materialkostnad

Det förra solcellstödet kunde endast sökas en gång per fastighet. Med det nya gröna avdraget är det nu möjligt att utöka solcellsanläggningen eller så kanske du vill komplettera med en laddstolpe eller ett batterilager?

Läs mer om grönt avdrag hos Skatteverket