Vad kostar solceller?

Vad kostar solceller?

Solceller – en god investering! Men vad kostar det?
En investering i solceller innebär en relativt stor engångskostnad, men de senaste åren har priserna sjunkit samtidigt som det finns ett statligt investeringsstöd. Vår tid är med andra ord en bra tid att investera i solceller!
Hur stor kostnaden blir för ett solcellspaket beror främst på följande:

  • hur stort energibehov hushållet har
  • och även vilket takmaterial och taklutning installationen ska ske på.

Prisexempel:
En komplett solcellsanläggning för ett hushåll på ca 5 kilowatt, har en kostnad på cirka 95 000 kr, dvs 19 000 kr per kilowatt.
En solcellsanläggning för ett företag, som bör omfatta mellan 50-100 kilowatt, och som ska placeras på ett låglutande tak av trapetsplåt eller falsad plåt kostar ungefär 11 000 kr per kilowatt. Om taket lutar mer än 15 grader, tillkommer en kostnad på ytterligare 1000 kr per installerad kilowatt./kWt.

Solceller – priser och bidrag

Det finns två större bidrag att få i samband med en installation av solceller:

  • Sedan år 2009 finns det möjlighet att ansöka om ett statligt stöd för själva investeringen av solceller. Stödet finns att söka för både privatpersoner, offentliga organisationer, företag och bostadsrättsföreningar. Stödnivån ligger nu på 20% av investeringskostnaden. Du kan läsa mer om stödet och hur du ansöker på Energimyndighetens webbsida om solel, Solelportalen.
  • Som ett alternativ till investeringsstödet kan du som privatperson ansöka om ROT-avdrag för solcellernas installationskostnad. Ett sådant ROT-avdrag kan ge upp till 30% avdrag på arbetskostnaden.