Varför är solceller bra?

Varför är solceller bra?

Solceller ger dig trygghet i att kunna bli självförsörjande med el – samtidigt som du sparar betydligt på miljön. Med installerade solceller har ditt hushåll eller företag en helt kostnadsfri källa till el – som kommer att vara lika välfungerande i minst 30 år från och med installationen. För att underlätta ekonomin kan du dessutom ansöka om solcellsstöd till hela investeringskostnaderna för dina solceller, alternativt rotavdrag för enbart installationen.

Därför är solceller bra:

Solenergi och miljö hänger ihop – på fler än ett sätt.

  • En timma solinstrålning till jorden motsvarar människans samlade energianvändning under ett år. Solenergi skapar vindar (vindkraft), cirkulerar vatten (vattenkraft) och gör så att biomassa växer (bioenergi). I varje omvandlingssteg går energi förlorad. Solenergi är att fånga energin uppströms där den är ”starkast”
  • Solenergin är relativt sett jämnt fördelad över jorden och därmed en demokratisk energikälla
  • Solenergi är gratis

Solceller, solenergi och miljö

Energimyndigheten har tagit fram en solelstrategi där de lyfter solelens roll för Sveriges mål att uppnå en förnybar elproduktion år 2040. I deras förslag menar de att solelen kan stå för 10 % av den totala elproduktionen i Sverige år 2040.

Energiåterbetalningstiden, det vill säga tiden det tar för solcellerna att kompensera för den energi som går åt under solcellernas livslängd, är ungefär två år och minskar hela tiden. Det ska jämföras med solcellernas livslängd på åtminstone 30 år. Om man ser till solcellers totala klimatpåverkan har framställningsprocessen väldigt marginell påverkan – solceller är med andra ord ett stort steg i precis rätt riktning mot framtiden! Läs mer om klimatpåverkan här.