Vilken verkningsgrad har solceller?

Vilken verkningsgrad har solceller?

Solceller har en generell verkningsgrad på mellan 16-20%. Det finns flera sätt att maximera denna verkningsgrad, beroende på vad just du har för mål med solcellsanläggningen.

  • Ytans storlek (förslagsvis ett tak) där solcellerna ska placeras
  • I vilket väderstreck solcellerna är placerade
  • Vilken sluttning ytan/taket har som solcellerna är placerade på
  • Om ytan/taket är fritt från skuggande träd eller andra element som kan störa solinstrålningen till solcellerna.

För att få så absolut hög verkningsgrad som möjligt, bör solcellerna vara monterade på en skuggfri yta sluttande mot söder, sydväst eller sydost. En optimal lutning på taket/ytan bör ligga på mellan 10 och 50 grader. Om taket redan lutar är det vanligtvis mest ekonomiskt att låta modulerna följa takets lutning.

Så optimerar du dina solcellers verkningsgrad

Solcellernas verkningsgrad – även kallat konverteringsgrad – påverkas av flera saker.

Om ditt mål är att få så absolut hög verkningsgrad för dina solceller som möjligt, är det viktigt att ha mycket skuggfri och optimalt lutad yta, där dina solceller ska sitta monterade. Finns det träd, en flaggstång eller en skorsten i närheten av där du planerar din solcellsanläggning? Skuggor kan ha stor påverkan på produktionen och bör undvikas så långt det är möjligt. Även delvis skuggning av anläggningen påverkar solelproduktionen. Det kan vara möjligt att anpassa installationen för att hantera skuggning, till exempel med hjälp av så kallade optimerare. Men det kan medföra en mer komplicerad och därmed dyrare installation.