SolkompanietKunskapsbankÅrssummering 2021
Arssummering-2021-1-810×405

Vilket härligt solår det har varit!

Under året har vi bland annat byggt Sveriges första agrivoltaiska solelpark, vilket är en teknik som möjliggör produktion av solel och jordbruk i samexistens. Vi har även projekterat och installerat solceller på Sveriges första nollenergihotell i Solna i Stockholm, som även blev utsedd till Årets BREEAM-byggnad, samt projekterat och installerat Sveriges då största solelpark med tvåsidiga moduler i Varberg, installerat röda solpaneler i centrala Göteborg och varit delaktiga i att bygga en av Sveriges just nu största solelparker. Dessutom har över 80 nya medarbetare börjat på Solkompaniet.

Vi arbetar alltid efter prioriteringsordningen säkerhet - kvalitet - produktivitet och är därför även mycket stolta över att från i somras ha Sveriges första certifierade solelinstallatörer hos oss. Det säkerställer att de personer som arbetar inom vår bransch har samma och rätt kunskap.

Det och mycket mer har hänt under året. Här kan du ta del av några av de nyheter som vi publicerat under 2021.

Vad har hänt 2021?

Solkompaniet träffar arbetsledare Tobias Karlsson - om säkerhet, kvalitet och produktivitet i arbetet med att installera solceller
Tobias berättar att säkerhetsarbetet är det viktigaste. Därför säkerställer han att det alltid finns kollektivt fallskydd och ställningar på plats, samt att personalen har ett personligt fallskydd. Vidare berättar han att de har en daglig tillsyn där de kollar och eliminerar eventuella risker. Det kan handla om materialbeställningar så att materialet kommer i rätt tid, att kranar bokas och att det är rätt typer av kranar när materialet lyfts upp, samt att personalen har rätt utbildningar när de lyfter materialet.

Läs mer här.

Tvåsidiga moduler producerar minst fyra procent mer
Vi har samlat in och analyserat data från parken och det står klart redan efter en sommar att de dubbelsidiga panelerna producerar fyra procent mer el än de ensidiga modulerna. Det visar att de dubbelsidiga modulerna är ett kostnadseffektivt sätt att öka elproduktionen från solceller, framförallt om produktionsvolymerna ökar så att priserna sjunker. Mer el från samma yta helt enkelt.

Läs mer här.

Sveriges första certifierade solelinstallatörer
För oss på Solkompaniet har kvalitet alltid varit högt prioriterat. Med god kvalitet får vi verklig hållbarhet. Och det gäller både produkter och själva utförandet. För produkter finns det standarder att följa. Vi tror på att likrikta även arbetssätten så att installationerna når en jämn kvalitetsnivå. Ett led i detta är att säkerställa att de personer som arbetar inom vår bransch har samma och rätt kunskap.

Läs mer här.

Sveriges första agrivoltaics solelpark
Det är första gången i Sverige ett så kallat agrivoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, både vad gäller solelproduktion och odling. Det är ett projekt som finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete mellan bland annat Mälardalens högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Solkompaniet.

Läs mer här.

Solelpark med tvåsidiga moduler klar
Norska Solgrid har satsat på nästa generations solceller. För att nyttja marken maximalt har dubbelsidiga solpaneler använts i parken, som har en installerad effekt om totalt 4,8 megawatt. Den kommer att öka produktionen med fyra procent jämfört med enkelsidiga solceller. Solparken består av 8972 dubbelsidiga solcellspaneler på en yta om 8,6 hektar. Avtal om byggnation skrevs i slutet av mars, första leverans av solel in på elnätet var 1 oktober 2021. Den årliga solelproduktionen från parken motsvarar årsbehovet av el till cirka 2500 elbilar som enbart körs på el.

Läs mer här.

Röda paneler pryder byggnad i centrala Göteborg
I Sverige är det vanligt med röd färg på taken. Den här anläggningen är installerad på en äldre byggnad från 1984 som kommunen i möjligaste mån ville bevara utseendet på. I det här fallet ansåg kommunen att svarta solpaneler skulle sticka ut och därmed förstöra utseendet av fastigheten. Detta ledde till att Solkompaniet tillsammans med kunden hittade en annan lösning till en rimlig kostnad – röda solpaneler!

Läs mer här.

Sveriges första nollenergihotell
Fabege som är byggherre för projektet har tillsammans med White arkitekter och Skanska byggt detta unika hotell - House of Choice, i Arenastaden i Solna. House of Choice är ett projekt där hållbara lösningar har integrerats i arkitekturen och helheten. Med kompetens och expertis inom solel har Solkompaniet varit med under hela projektet, från ett tidigt konsultskede till installation.

Läs mer här.

House of Choice blev utsedd till Årets BREEAM-byggnad. Läs mer om det här.

Solelkommissionen skapar bättre förutsättningar för kundägd solel
Solelkommissionen är ett nätverk med ambitionen om att skapa bättre förutsättningar för den svenska solelbranschen. HSB, IKEA, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan har tillsammans antagit ett mål om att det i Sverige år 2030 ska produceras 30 TWh (miljarder kilowattimmar) solel.

En fråga som Solelkommissionen, tillsammans med många andra aktörer, arbetat länge med är att möjliggöra grönt avdrag för privatpersoner. Det nya gröna avdraget som infördes 1 januari 2021 fungerar som RUT/ROT, vilket innebär att avdraget sker direkt på kundens faktura och installatören får sedan en utbetalning direkt från staten. Detta är en stor förenkling för slutkunden då ingen behöver ansöka om avdrag eller invänta handläggningstider.

Nu har regeringens nya förordning för interna nät även kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det att bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra elen på ett internt nät till de andra byggnaderna. Det går även om det interna nätet berör mer än en fastighet. Dagens regelverk har inte tillåtet att föra solel mellan olika bostadsbyggnader som idag har krav på sig att ha en egen anslutningspunkt till elnätet.

Läs mer om Solelkommissionen här.

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterade kunskapsposter

solar-cells (2)
Sv
Trender & statistik

Solkompaniet är 100 % redo att bygga det nya samhället!

Vi har alla möjligheter till snabb omställning rakt framför oss. Det är dags att se klimatallvaret och b...
Karin Ekh, projektledare på Solkompaniet
Sv
Solceller på tak
Trender & statistik
Fastighet

Om trender i solelbranschen

I den här videon berättar Karin Ekh, projektledare på Solkompaniet, om trender i solelbranschen. Hon ser...
Solar Power Europe
Sv
Trender & statistik

Intersolar 2022 – trendspaning

Just nu pågår Intersolar 2022, Europas största mötesplats för solel, i München, Tyskland. På plats finns...