Solceller i kombination med jordbruk

Solceller kombinerat med jordbruk

Kan solceller och odling kombineras på samma markyta? Flera forsknings- och utvecklingsprojekt runt om i världen tyder på att solcellerna kan ge både bättre skördar, agera skydd för grödor under torrperioder och samtidigt ge högre elproduktion.

Nu pågår ett forskningsprojekt som ska testa och utvärdera solelproduktion kombinerat med traditionell jordbruksverksamhet på nordligare breddgrader, närmare bestämt utanför Västerås. Där ska Solkompaniet bygga ett så kallat agrivoltaiskt system samt en yta med enbart solceller. Som kontrollyta används mark med enbart odling.

Det agrivoltaiska systemet kommer att bestå av vertikalt placerade bifacial-solcellsmoduler, vilket innebär att modulens båda sidor genererar el. Den vertikala placeringen ger en kostnadseffektiv installation och stora jordbruksmaskiner kan köras mellan raderna med solceller. Under projekttiden studeras bland annat solinstrålning, solelproduktion, kvalitet på gröda och skördeavkastning. Dessa data används för att hitta de optimala systemen för olika geografiska platser, med hänsyn till mat, vatten och energi.

Projektet pågår under 2020-2022 och finansieras av Energimyndigheten. Projektpartners är Mälardalens Högskola, Kärrbo prästgård, Solkompaniet Konsult, SLU, Uppsala Universitet, SMHI, Università Cattolica (Italien) och NASA (USA).

Bilden: Ovanför syns ett exempel på ett agrivoltaiskt system, odling kombinerat med solceller på samma yta.

Läs mer om forskning och utveckling på Solkompaniet

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på senaste nytt inom solelmarknaden!
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterade kunskapsposter

Varberg-Norra-03-810×405
Solceller på mark

Hur bidrar solelparker till biodiversiteten?

Tidigare i höst invigde vi, tillsammans med norska ägaren Solgrid, solelparken i Varberg - Sveriges då s...
Bifacial-moduler i solelparken Varberg Norra
Solceller på mark
Solceller på mark

Tvåsidiga moduler producerar minst fyra procent mer

Tillsammans med finska Raseborgs Energi byggde vi en solelpark i Finland i våras. Parken består till häl...
+

Har du en lämplig yta för att sätta upp solceller?

Eller vill du ta hjälp av oss att bedöma det? Oavsett hur långt du kommit i dina solkraftsplaner så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontakta oss