Varberg-Norra-01-810×405

Under 2021 fortsatte världen med en pågående pandemi, samtidigt fortsatte solelen att växa såväl globalt som nationellt i Sverige. Investeringsstödet till företag, kommuner och privatpersoner, som funnits i mer än tio år avslutades 2020. Istället blev det i januari 2021 äntligen möjligt för privatpersoner att enkelt få tillgång till ett grönt avdrag samtidigt som marknaden i övrigt visar att den är så pass mogen att den klarar sig utan stödsystem.

I juli 2021 höjdes gränsen för skattebefrielse för egenanvändning av solel till 500 kilowatt. En fråga Solelkommissionen drivit länge. Höjningen innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar.

De senaste åren har en rad förenklingar kommit till, både för företag och privatpersoner som väljer att investera i egenproducerad el. Fortfarande finns det regelverksfrågor som behöver ses över och justeras. Det har samtidigt tillkommit nya frågor för de som vill bygga solelparker och göra solel på mark till en del av den svenska elproduktionen. Frågor som är avgörande för att solelboomen ska fortsätta. Det är därför som Solelkommissionen fortsätter att driva på för att förutsättningarna för solel ska förbättras. I Solelkommissionens årsrapport sammanfattar de de stora frågorna just nu.

Läs mer om vilka frågor Solelkommissionen drivit och fortsatt driver

Ladda ner: Solelkommissionens Årsrapport 2021

Du hittar alla tidigare årsrapporter samlade här >>

Om Solelkommissionen

Vårt övergripande mål inom Solelkommissionen är att skapa förutsättningar för en marknadsdriven, snabb utbyggnad av kundägd solel. Först då får vi en långsiktigt hållbar utveckling för solel.

Att solel är något som alla elkunder kan vara delaktiga i skapar i sig en förutsättning för omställningen till ett helt förnybart energisystem. Solel på miljontals av våra bostäder och arbetsplatser bidrar med nya kilowattimmar, men också med att skapa intresse och möjligheter för att lagra energi och styra sitt elbehov. Helt avgörande för att vi ska få ett förnybart elsystem att fungera!

Solelkommissionen är ett nätverk av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på senaste nytt inom solelmarknaden!
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterade kunskapsposter

Solar Power Europe
Trender & statistik

Intersolar 2022 – trendspaning

Just nu pågår Intersolar 2022, Europas största mötesplats för solel, i München, Tyskland. På plats finns...
Antal-Anläggningar
Trender & statistik

Solelbranschen fortsätter slå rekord

Vet du hur många solelanläggningar som var installerade i Sverige för sex år sedan? Ungefär 10 000. Idag...
Internanat_flerbostadshus
Regelverk

Dela el mellan byggnader – Solelkommissionens tolkning

Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans...
+

Har du en lämplig yta för att sätta upp solceller?

Eller vill du ta hjälp av oss att bedöma det? Oavsett hur långt du kommit i dina solkraftsplaner så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontakta oss