SolkompanietLösningarFastighetsägare

Fastighetsägare

Lösningar

Stor potential att producera förnybar solel på stora tak

Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Solcellsanläggningar på tak har varit en outnyttjad potential men nu bygger fler och fler fastighetsägare anläggningar på sina tak. Energibehovet har ökat enormt senaste åren och att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering.

Våra experter har installerat några av Sveriges, och Nordens, största takanläggningar. Tillsammans med fastighetsägaren NREP, Logicenters och hyresgästen Speed Group byggde vi Nordens då största takbaserade solcellanläggning, och ska återigen tillsammans med NREP, Logicenters och hyresgästen Dagab bygga Nordens största solcellstak.

Att nyttja ert stora tak till att producera förnybar solel blir därmed en naturlig del i ert hållbarhetsarbete. Samtidigt som ni minskar driftkostnaderna, vilket kan bidra till en ökad lönsamhet.

Solkompaniet

Fastighetsbolaget NREP och hyresgästen Speed Group berättar om sin anläggning

Se filmen när fastighetsbolaget NREP och hyresgästen Speed Group berättar om sin solelanläggning i Borås och om sitt hållbarhetsarbete. Anläggningen består av närmare 14 000 solcellspaneler, har en installerad effekt om 5 MW, kan driva cirka 1 600 elbilar om året och är en av Nordens största soltak. Fastighetsägarna Service kommer sköta den tekniska förvaltningen för mesta möjliga produktion av förnybar solel.

 
Borås-Solskenet

Minska era driftkostnader med solceller

Utan solceller är taken en outnyttjad resurs som står och kostar pengar. En stor solelanläggning på tak är en lönsam affär som bland annat bidrar till sänkt driftkostnad och ökad klimatnytta, och som dessutom kan hjälpa er att nå hållbarhetsmålen. När ni har byggt en takbaserad solcellsanläggning tjänar ni pengar genom kostnadssänkningar snarare än intäktsökningar. I och med det ökade elpriset blir det alltmer lönsamt att även sälja den gröna elen ut på elnätet, och därmed bidra till en mer förnybar energimix i Sverige.

Investera i framtiden - enkelt och problemfritt

Det ska vara enkelt och problemfritt att installera solceller. Vi är äldst i branschen och våra grundare, som fortfarande är aktiva i bolaget, har hållit på sedan 2002. Under denna resa har vi stött på många olika utmaningar och löst dessa, och tack vare den erfarenheten så hjälper vi er. Det finns många lockande genvägar i entreprenaden som Solkompaniet av erfarenhet vet att man inte ska göra med tanke på att anläggningen ska leverera i 30-40 år.

Hållbarhet i alla led

Vi var först i branschen med att erbjuda kollektivavtal till alla anställda, och våra montörer blev de första certifierade solelinstallatörer i branschen. Genom vår Uppförandekod (Code of Conduct), vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi i möjligaste mån säkrar att de produkter vi använder är producerade så att vi skyddar arbetstagarnas rättigheter och stävjar och stoppar slaveri, människohandel och barnarbete. Med syfte att skapa en mer hållbar bransch med kontinuerlig tillväxt och goda förutsättningar för att driva hållbara företag är vi aktiva i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Om Solkompaniet

Stor projektorganisation

Våra experter i projektorganisationen hjälper er framåt, finns i hela landet och har erfarenhet från hundratals projekt.

Godkänd besiktning

Våra installationer får sällan besiktningsanmärkningar och det är ofta besiktningspersonerna beskriver installationerna som det bästa de har sätt.

Enkla processer

Det ska vara enkelt att installera och producera förnybar el. Solkompaniets experter följer dig genom hela processen och hjälper dig med att hitta den bästa lösningen både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Höga säkerhetsmål

Under våra hundratals projekt har säkerhet varit vår högsta prioritet – vilket det alltid kommer vara. För att förhindra framtida olyckor utbildar vi personalen samt utvärderar och rapporterar alla potentiella risker som upptäcks på arbetsplatsen.

Hållbarhet

Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12.

Stabil ägarstruktur

Solkompaniet har ett fåtal större ägare, bland annat IBC SOLAR AG som är en ledande global leverantör av solceller, energilagring och elbilsladdning, samt Pär Svärdson som är grundare och vd av nätapoteket Apotea.se och även grundare av nätbokhandeln Adlibris.

Vanliga frågor

Behöver solceller på tak underhållas?
En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri, men ibland kan det vara bra med ett serviceavtal. Våra specialister på serviceavdelningen kan sköta all service av anläggningen om så önskas. Inled en dialog med våra experter!...
Behövs bygglov för solceller på tak?
Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper…...
Hur lång tid tar processen?
Det beror bland annat på omvärldsläget, projektets omfattning samt i vilken grad byggtillstånd från kommunen behövs. Från startmöte till att anläggningen är på plats tar i vanligtvis mellan 4 till 12 månader, men i vissa fall kan det även gå snabbare, mellan till exempel 2 till 6 månader....
Hur stor yta krävs för solceller på tak?
Allt fler inser fördelarna med att producera egen lokal förnybar solel och i Sverige finns det gott om tak som passar för solceller. Vi på Solkompaniet installerar solcellsanläggningar på olika sorters tak (och storlek på tak) åt företag, fastighetsägare och hyresgäster, men riktar oss främst mot större och platta tak, där vi kan installera minst…...
Hur länge håller ett solcellstak?
En solcellsanläggning på tak förväntas hålla i upp till 40 år. Därför är det bra att ha koll på att taket håller under denna tid. Det är också viktigt att du väljer ett solelbolag som dels har rätt erfarenhet, som fokuserar på kvalitet och hållbarhet i alla led, dels ett solelbolag som är stabilt och finns…...
Hur ser er ägarstruktur ut?
Solkompaniets majoritetsägare: Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol. AxSol, Axel Johnsons yngsta koncernbolag, startades 2020 för att samla koncernens investeringar i ledande nordiska företag inom solenergisektorn. Axel Johnson är en ledande familjeägd koncern i snabb förnyelse. Utifrån koncernens förnyelsemål 10/50 ska hälften av verksamheten inom koncernen om tio år vara sådant som inte görs…...