Markägare

Lösningar

Solceller på marken för dig som markägare

Solceller på marken är relativt nytt i Sverige, vilket av naturliga skäl väcker en del frågor hos många markägare. Är det lönsamt med solceller på marken? Hur påverkas miljön? Vad kan jag göra med marken under solcellspanelerna? Hur påverkas marken? Har vi verkligen tillräckligt med sol i Sverige?

Världen behöver ställa om till en hållbar energiproduktion för att vi tillsammans ska klara klimatmålen. Tillsammans med pionjärerna på Sala Heby Energi byggde Solkompaniets grundare Sveriges första solpark redan år 2009. Sedan dess har vi byggt mer än 15 solcellsparker och stött på många olika typer av utmaningar och löst dessa. Tack vare den erfarenheten kan vi hjälpa dig hela vägen, från första kontakt till drift, underhåll och service av parken.

Solparker kan byggas snabbt

Solparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier. Solparken i Varberg Norra är ett exempel på hur snabbt det kan gå, då planeringen påbörjades kring påsk 2021 och första leverans av solel in på elnätet var 1 oktober 2021.

Tillsammans med markägare, kommuner, myndigheter, invånare, företag, nätägare och andra intressenter installerar vi mer förnyelsebar solel i Sverige, bland annat genom att etablera stora solparker.

Målet är att vi i Sverige, ska ha en årlig produktion av solel på minst 10 procent. Idag ligger den årliga produktionen av solel i Sverige på cirka 1 procent.

Vi är övertygade om att det är tillsammans som vi kan uppnå målet, men för att det ska bli verklighet behöver vi göra mer och snabbare. 

Arrendera ut mark för en solpark

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solceller på sin mark. Ofta handlar intresset om att tjäna mer pengar genom en utökad inkomst på marken, skapa förutsättningar för öppna landskap och biologisk mångfald eller att bidra till ett mer hållbart samhälle och värde för kommande generationer.

Vad tjänar du på att arrendera för solel?

Du som markägare har stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. Genom att arrendera ut din mark för en solpark får du en möjlighet att öka dina inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader. Se vår affärsmodell här.

Utöver de ekonomiska fördelarna så får du en komplett och hållbar lösning med tillgång till lokalproducerad och förnybar el. Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser. Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solparken tas bort i slutet av arrendeperioden.

Vilken mark passar för solceller?

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Här listar vi tre faktorer som är viktiga. Du kan även läsa mer om vilken mark som passar för solceller här.

Hållbarhet-1
Kärrbo-1
3-1-810×405
solhagen-i-torphyttan

Storlek

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer. Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår affärsmodell bygger på att utveckla stora solcellsparker.

Pålning

Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig.

Nätanslutning

Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera.

Äger du 40 ha eller mer?

Vi letar efter mark om 40 hektar eller mer. Om du vill investera i en solpark kan det vara mindre än 40 hektar, vilket du kan läsa mer om här.

Äger du mark, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga en solpark?

Kontakta våra markutvecklare här.

Vill du veta mer om vad solceller på mark kan betyda för dig som markägare? Läs mer på solcellerpamarken.se.

Solcellerpamarken.se är en samlingssida där du kan du ta del av det senaste inom solceller på marken, t.ex. artiklar och filmer kring vad som händer inom området "agrivoltaics", där man kombinerar jordbruk och solbruk, vilken mark som passar bäst för solceller, hur det går till och mycket mer.

Sveriges första agrivoltaiska solpark - Kärrbo Prästgård 

I juni 2021 besökte vi Ulf Andersson och hans familj på Kärrbo Prästgård för att bl.a. titta på deras agrivoltaics solelpark där de kombinerar odling av vall med produktion av solkraft. Det är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Energimyndigheten, Mälardalens universitet och Solkompaniet. Vill du veta mer om solceller på mark? Besök solcellerpamarken.se.

Så går det till att bygga solceller på marken

Vår vd Axel Alm beskriver i denna video hur processen från pålning till färdig solpark går till. Vill du veta mer om solceller på mark? Besök solcellerpamarken.se.

Vanliga frågor

Hur lönsamt är det?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Hur går det till?
Kontakt: Vi etablerar kontakt och relation. Utbyter information, fakta och process. Möte: Vi träffas vid den aktuella fastigheten/markområdet för att överskådligt utvärdera möjligheter. Vi diskuterar eventuella uppkomna frågor. Avsiktsförklaring: Vi tecknar avsiktsförklaring för vidare utredning av marken. Utredning mark: Solkompaniet utreder förutsättningar för solpark på marken, samt genomför de tillståndsprocesser och ansökningar som krävs. Arrendeavtal:…...
Hur ser er affärsmodell ut?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 40 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Varför ska jag ha solceller på marken?
Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar, bland annat: En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Framtidssäkra verksamheten genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar…...
Hur stor mark behöver jag ha för att bygga?
Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer. Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår, Solkompaniets, affärsmodell bygger på att utveckla stora solparker....
Vad används marken till idag?
Mark som inte används till något passar såklart bäst för solceller på marken. Mark som kräver bidrag för att hålla öppna landskap passar också väl för solceller på mark. Mark som används för produktion av mat eller insatsvaror till industrin är mindre lämpliga för enbart solceller (möjligen kan agrivoltaics vara aktuellt). Sveriges landyta är 40,7…...

Ställ en fråga

Ställ din fråga här så blir du kontaktad av en expert.
Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta en expert

Äger du mark om 40 hektar eller mer, arbetar på en kommun eller samfund, eller bor på en plats där du tror att det skulle passa att bygga en solpark? Kontakta Alex Lindberg idag!

Alex

Alex Lindberg

Markutvecklare

alex.lindberg@solkompaniet.se

Nyheter | 30 juni, 2022
Kärrbo Prästgård – 1
30 juni, 2022

Agrivoltaics: Årets första skörd av vall vid Kärrbo Prästgård

Utanför Västerås driver Ulf Andersson och hans familj Kärrbo Prästgård, som sedan försommaren 2021 har Sveriges första agrivoltaiska solelanläggning på sin gård, där solbruk och jordbruk sker på samma plats. Det är ett projekt som finansierats av Energi...
Nyheter | 22 juni, 2022
Montera solceller på tak
22 juni, 2022

Regeringen: ”Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det”

Samhällets ökande elektrifiering och att vi vill öka andelen förnybar el gör att vi behöver fortsätta bygga ut solelen. Igår presenterade regeringen ett kraftpaket med förslag för att säkra upp tillgången till billig el i Sverige. Regeringen vill bland...
Nyheter | 16 juni, 2022
Kärrbo-1
16 juni, 2022

Almedalen 2022: Solkompaniet arrangerar seminarier

Innan det är dags för sommarledigheter går Almedalsveckan traditionsenligt av stapeln. Solkompaniet är återigen på plats och ser till att det blir solsken i programmet. Tillsammans med Ekobanken och nätverket Solelkommissionen, som består av Vasakronan,...
Nyheter | 27 maj, 2022
Att-bygga-en-solelpark
27 maj, 2022

DN Debatt: ”Fullt möjligt att 20-dubbla svensk solkraft till 2030”

I Dagens Nyheter Debatt skriver 13 bransch-aktörer en gemensam debattartikel som belyser hur solel kan bidra i energiomställningen och vad som behövs för att det ska bli verklighet.
Nyheter | 1 april, 2022
Antal-Anläggningar
1 april, 2022

Solelbranschen fortsätter slå rekord

Vet du hur många solelanläggningar som var installerade i Sverige för sex år sedan? Ungefär 10 000. Idag finns det drygt 92 000 nätanslutna anläggningar och det produceras cirka en terawattimme, TWh, solel i Sverige. Det motsvarar cirka en procent av de...
Nyheter | 30 mars, 2022
Solpunkten
30 mars, 2022

Solpunkten vinnare av Skåne Solar Award 2021

När energibolaget C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land?