Kärrbo-1

Innan det är dags för sommarledigheter går Almedalsveckan traditionsenligt av stapeln. Solkompaniet är återigen på plats och ser till att det blir solsken i programmet. Tillsammans med Ekobanken och nätverket Solelkommissionen, som består av Vasakronan, HSB, IKEA, Telge Energi och Solkompaniet, arrangerar vi två seminarier. Båda vid Uppsala universitet, Campus Gotland i D-huset. Varmt välkommen!

Seminarium: Kan solparker bli en del av Sveriges elproduktion?

  • Tid: Tisdag 5 juli kl 09.00 till 09.45
  • Arrangör: Solelkommissionen och Ekobanken
  • Plats: Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D 24

Solelkommissionens bedömning är att det kommer byggas solparker för minst 50 miljarder fram till 2030 i Sverige, det kan jämföras att det idag totalt har investerats under en miljard! Vilka aktörer står för investeringarna och vilka är drivkrafterna? Hur ser politiken på att solparker blir en ny del av den svenska elproduktionen?

Solparker står för två promille av den svenska elproduktionen 2022. Det senaste årets elpriser har med stor tydlighet visat att Sverige snabbt behöver öka sin elproduktion i mellersta och södra Sverige. Samtidigt kräver utfasningen av fossil energi inom industri och transportsektorn att vi behöver fördubbla elproduktion de kommande decennierna. Och säkerhetsläget i Europa har under våren medfört att EU vill öka takten i utbyggnaden av förnybar energi ännu snabbare!

Intresset för att bygga och äga solparker är stort både från elkunder och investerare, vilket skapar unika förutsättningar för en snabb utbyggnad. Samtidigt är solparker nytt i Sverige och vi behöver skapa acceptans att använda en del av den öppna marken till elproduktion.

Nätverket Solelkommissionen - som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet, bjuder in till ett frukostsamtal där vi berättar om varför och hur vi satsar på solparker och vilken roll elkunderna har i att driva på utvecklingen. Vi lyfter i ett samtal med energipolitiska talespersoner från riksdagen vårt förslag om att det krävs en nationell strategi och mål för solparker för att utbyggnaden ska kunna nå 10 procent av Sveriges elproduktion till 2030.

Medverkande:

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, moderator
David Salsbäck, Kommunikations och hållbarhetsdirektör, Axel Johnson
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Niklas Holberg, tf vd, Telge Energi (TBC)
Jon Leo Rikhardsson, vd, HSB Södermanland
Axel Alm, vd, Solkompaniet
Johan Öhnell, Solelkommissionen
Lars Thomsson, Centerpartiet
Lorentz Tovatt, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
Monica Haider, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Välkommen!

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/64247

Seminarium: Hur smart är det med solparker?

  • Tid: Tisdag 5 juli kl 10.00 till 10.50
  • Arrangör: Solkompaniet och Ekobanken
  • Plats: Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D 24

De senaste tio åren har solel handlat om våra tak och el för egen förbrukning. Nu är det dags för nästa steg då solparker blir vanliga produktionsanläggningar. Hur kan solparker bidra till framtidsscenariot och hur smart är det med solparker i framtidens hållbara samhälle?

I Sverige bedöms vårt elbehov fördubblas och solparker kan redan till 2030 stå för 15 TWh, vilket motsvarar mer än 10 % av dagens elbehov. Idag står solparker endast för ett par promille av vår elproduktion och frågan blir om det är möjligt med denna snabba utveckling.  Björn Sandén, professor på Chalmers kommer att ge sin syn och hur smart det är att solparker blir en del av vårt energisystem.

Att solparker kan vara mer än elproduktion och göras smarta genom styrning och därmed bli en viktig del för Sv Kraftnäts stödtjänster, berättar John Diklev från Flower (tidigare Krafthem) tillsammans med Lina Angmo på Solkompaniet.

I en paneldiskussion fortsätter sedan samtalet med en rad inbjudna intressenter om hur smart eller osmart det är med solparker: Vilken roll kan solparker spela för en region som redan idag har ett stort underskott av el och ska öka det kraftigt med t.ex. en stor batterifabrik? Har vi tillräckligt med mark och blir solparker accepterat som en del landskapet? Kan det befintliga elnätet användas eller behöver det byggas ut kraftigt? Hur fungerar det i framtiden om/när vind och sol är grunden i energisystemet i södra och mellersta Sverige?

Medverkande:

Björn Sandén - Professor of Environmental Systems Analysis and Technology Assessment at the Department of Energy and Environment at Chalmers University of Technology.
Göran Ericsson, Svenska Kraftnät
John Diklev, Grundare och VD Flower
Lina Angmo Park Solkompaniet
Kristin Melsnes, Solgrid
Lars Andersson, Energiföretagen

Välkommen!

Läs mer https://almedalsveckan.info/program/64241

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på senaste nytt inom solelmarknaden!
Samtycke(Obligatoriskt)

Följ oss!

Relaterade nyheter

Montera solceller på tak
Nyheter
Solceller på mark
Solceller på tak
2022-06-22

Regeringen: ”Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det”

Samhällets ökande elektrifiering och att vi vill öka andelen förnybar el gör att vi behöver fortsätta by...
Bild
Nyheter
Utbildning
2022-06-16

Free class for Ukrainian refugees in Sweden

Solelskolan now offers a free class for Ukrainian refugees in Sweden. No previous experience is needed....
Intersolar-2022
Nyheter
Solceller på tak
Solparker
2022-05-12

Intersolar 2022 – trendspaning

Vår affärsutvecklare Lina Angmo fångade upp att Sverige nu kvalar in bland de tio största solelmarknader...
+

Har du en lämplig yta för att sätta upp solceller?

Med kunden i fokus levererar vi kvalitetssäkrade tjänster och produkter för långsiktig hållbarhet. Kontakta oss idag!

Kontakta oss