SolkompanietNyheterHelena fagraeus lundstrom kommenterar cop28_

Helena cop1080x720 (4)Äntligen enades världen och vi har en skrivelse på plats från COP28 som visar oss vägen från fossila bränslen! Vi frågade Solkompaniets Chief Strategy Officer, Helena Fagraeus Lundström om hennes reflektioner från mötet.

Helena, vad är dina generella tankar kring avtalet? 

Att vi nu har ett klimatavtal som nämner fossila bränslen som problemet bakom klimatförändringen och att världen ska genomföra en övergång bort från fossila bränslen i energisystem är historiskt. Politiken har efter 28 år av klimattoppmöten börjat komma ikapp vetenskapen – det är inte en dag för tidigt! Samtidigt saknas en tydlighet kring behovet av att helt fasa ut fossila bränslen och kryphål i avtalet möjliggör fortsatt ökad utvinning av fossila bränslen. Det blir nästa steg att ta tag i.

Tredubbling av förnybar energi, vad känner du inför den skrivelsen?

Att den är otroligt välkommen! 2023 kommer att bli det varmaste året som hittills har uppmätts i världen, med förödande konsekvenser. De globala utsläppen ska halveras till 2030, men kurvorna fortsätter att peka uppåt. Det måste gå snabbare och kraven behöver bli skarpare! En positiv del av klimatavtalet som kan hjälpa till att snabbt vända utvecklingen är just uppmaningen att tredubbla förnybar energikapacitet till 2030. Den omställningen jobbar vi på Solkompaniet för varje dag, panel för panel.

Avtalet nämner även en fördubbling av energieffektivisering ska genomföras, hur kan Solkompaniet bidra där?

Energieffektivisering kräver en mängd olika åtgärder. Inom Solkompaniets verksamhet är energlagring via batterier ett sätt att bidra. Genom att stärka energisystemet med lagring via batterier, så kan vi undvika s.k. curtailment, dvs att all sol- och vindkraft som genereras inte kan användas i systemet pga. överproduktion. Batterier kan också vara ett sätt att bättre nyttja den kapacitet som finns i våra befintliga nät och skapa möjligheter till att lagra energi lokalt, så att den kan användas när den behövs. Det minskar förluster i överföringen.

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

240223- KAM_komprimerad
Nyheter
Sv
Energilager
Fastighet
2024-02-27

Så hjälper Solkompaniet fastighetsägare realisera sitt solcellsprogram

Hej Ulf, Jesper, Fredrik och Anton! Ni hjälper våra fastighetskunder installera solkraftsanläggningar o...
Årssummering 2023 1080×720 (3)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-18

Summering av 2023

2023 var både spännande och utvecklande för Solkompaniet. Här delar vi med oss av några riktiga ljuspunkter
Johan x Ulf 1080×720 (3)
Nyheter
Sv
Utbildning
2023-12-05

Ukraina förses med mobila solkraftsanläggningar

Solelskolan och NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, genomför just nu ett projekt i Ukraina so...