SolkompanietNyheterRapport andra eu lander har inte stoppgrans for solel pa stora tak

Stoppgräns för solel på stora tak hindrar solelutvecklingen

Sverige har en stoppgräns för solel på stora tak på 255 kilowatt, som innebär att de stora taken normalt inte får större anläggningar. Solelkommissionen, Fastighetsägarna och Svensk Solenergi har därför tillsammans finansierat en rapport som kartlagt hur det ser ut i de stora EU-länder som satsat på solel och i våra grannländer. Den visar tydligt att Sverige är nästan helt ensamma om att ha denna typ av stoppregel.

Rapporten har även analyserat hur mycket takytor vi har på stora tak och visar att den förlorade solelpotentialen med dagens regelverk är fyra terawattimmar per år. En solelproduktion som skulle tillkomma i de delar av Sverige där elbehovet är som störst. Det skulle även innebära 30 miljarder i investeringar som både gör att vi tar ett stort steg mot ett elsystem med 100 procent förnybart och att det skapas en massa gröna jobb.

Jag hoppas att rapporten löser de sista frågetecknen som finansdepartementet har för att ta bort stoppregeln, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen. Vi som tagit fram rapporten har det gemensamma målet att regeringen ska med en avsiktsförklaring i budgetproppen i september om att bort stoppregeln under 2021.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av:

  • Solelkommissionen - nätverk som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet. Arbetar för att skapa regelverk som möjliggör en fortsatt stark utbyggnad av kundägd solel.
  • Fastighetsägarna - branschorganisation för börsnoterade fastighetsbolag, kommunägda bostadsbolag, privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar, som arbetar för en hållbar och väl fungerande fastighetsmarknad.
  • Svensk Solenergi - branschförening med cirka 260 professionella medlemmar, bland dem finns både solenergiföretag och flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

240223- KAM_komprimerad
Nyheter
Sv
Energilager
Fastighet
2024-02-27

Så hjälper Solkompaniet fastighetsägare realisera sitt solcellsprogram

Hej Ulf, Jesper, Fredrik och Anton! Ni hjälper våra fastighetskunder installera solkraftsanläggningar o...
Årssummering 2023 1080×720 (3)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-18

Summering av 2023

2023 var både spännande och utvecklande för Solkompaniet. Här delar vi med oss av några riktiga ljuspunkter
Helena cop1080x720 (4)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-14

Helena Fagraeus Lundström kommenterar COP28

Äntligen enades världen och vi har en skrivelse på plats från COP28 som visar oss vägen från fossila brä...