solcellsmoduler-810×405

Det florerar just nu artiklar i många svenska tidningar som påstår att likströmmen som läcker ut från solelanläggningarnas växelriktare skulle kunna förstöra jordfelsbrytare i våra elsystem. Och då inte bara i den egna fastigheten, utan även i grannfastigheter kopplade till samma nätstation. Att en del elektriska apparater läcker likströmskomponenter ut på nätet finns det inget tvivel om, men att dessa skulle utgöra ett så stort problem och i förlängningen vara den el-fara som det påstås, finns i dagsläget inget belägg för.

De DC-strömmar växelriktare i en solelanläggningar ger ifrån sig ut på växelströmsnätet, går till största del in i den lägsta impedansen i nätet, som är nättransformatorn. Den har en mycket låg impedans i förhållande till övriga inkopplade fastigheter i samma distributionsnät. Kvarvarande ström, vilket troligtvis är en mycket liten del, delas sedan upp på alla laster i nätet genom vanlig strömdelning. Denna restström har man också från Elsäkerhetsverkets sida ansett vara försumbar, att man inte behöver ta den i beaktning då den inte bör utgöra någon risk över huvud taget. Inte heller TK64 som är den tekniska kommitté som har till uppgift att ta fram standarder på området, har sett några problem. Med andra ord känner jag att vi är i gott sällskap när jag påstår att detta inte är ett problem i dagsläget, i alla fall inte ett som går att påvisa att det finns.

Elsäkerhetsverket ser ingen risk

Elsäkerhetsverket menar till exempel att en egen utredning inte ens är aktuell då man inte ser detta som en reell risk i dagsläget. De kommer heller inte göra det så länge beräkningar och bevis saknas för att den farliga situationen faktiskt skulle kunna uppstå. Faktum är att inte ett enda fall har rapporterats in till Elsäkerhetsverket med en sådan händelse, vilket i alla fall jag tolkar som att om problemet finns, är det inte så utbrett som alarmisterna vill låta påskina. Inte heller Installationsföretagen, som ligger bakom det inlägg som nu sprids i media, kan peka på något konkret fall där en jordfelsbrytare ”somnat in” på grund av likströmmar som läckt ut på växelströmsnätet. Det som enligt mig är mer oroande är hur spridningen av en sådan här nyhet skapar oro och osäkerhet hos fastighetsägare, och det redan innan frågan är ordentligt utredd. Vi vill givetvis inte att en obefogad oro ska vara ett hinder i den absolut nödvändiga omställningen till ett hållbart energisystem.

Samtidigt som vi naturligtvis välkomnar en granskning, vore det önskvärt om den kom från oberoende studier och inte från en organisation med egenintresse i installationsbranschen. Med det sagt, vill vi så klart ha ett så bra och väl underbyggt forskningsunderlag som möjligt för att kunna bygga de säkraste och bästa solcellsanläggningarna i branschen.

Studier pågår nu runt om i studie- och forskarvärlden och vi följer ärendet och kommer såklart ta till oss av de senaste rönen så fort några nya finns tillgängliga. Vi har inget intresse av att utesluta komponenter i våra system som gör installationerna säkrare, men vill heller inte sälja apparater till våra kunder som de inte behöver. Funktioner för läckströms- och isolationsövervakning finns ofta inbyggda i moderna växelriktare och att då tillföra ytterligare komponenter som behöver motioneras/underhållas för att fungera kan, förutom att bli fördyrande för kunden, skapa ytterligare en potentiell felkälla.

David Engelhardt,
Elinstallatör för regelefterlevnad på Solkompaniet

Läs Elinstallatörens artikel: "Överdriven oro för insomnande jordfelsbrytare"

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på senaste nytt inom solelmarknaden!
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

elnat_-1-810×405
Nyheter
Batterier
2022-09-23

Nu färdigställs jättebatteri i Varberg

Varberg Energi har länge legat i framkant med att testa ny teknik. Redan för sex år sedan investerade de...
Att-bygga-en-solelpark
Nyheter
Pressmeddelanden
Solceller på mark
Solparker
2022-09-20

Solkompaniet och Niam samarbetar i miljardsatsning på solparker

Solkompaniet har ingått ett ramavtal med Niam genom infrastrukturfonden Niam Infra Fund för att utveckla...
DSC_0278
Nyheter
Solceller på tak
2022-08-16

C: ”Slopa skatten för egenanvändning av solel”

Idag produceras det ungefär en terawattimme, TWh, solel i Sverige vilket motsvarar cirka en procent av d...
+

Har du en lämplig yta för att sätta upp solceller?

Med kunden i fokus levererar vi kvalitetssäkrade tjänster och produkter för långsiktig hållbarhet. Kontakta oss idag!

Kontakta oss