SolkompanietNyheterSlps och solkompaniets partnerskap ger win win win win

SLP 1080×720 (1)

Swedish Logistic Property, SLP, är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Sedan hösten 2022 har SLP och Solkompaniet ett tätt samarbete och nära partnerskap.

"Solkompaniet har tagit sig tid att förstå vår affär. Vi sökte en stark och smidig samarbetspartner för att skala upp investeringstakten i solcellsanläggningar och det har vi fått", säger Filip Persson, Projektchef på SLP.

 

Bakgrund

SLP:s fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter som återfinns på strategiska logistiklägen i Sverige, från Malmö i söder till Uppsala i norr. De flesta av SLP:s logistikfastigheter har stora och platta tak - en perfekt grund för storskalig solkraft. Bolaget har därför stor potential att förse både verksamheterna som bedrivs i fastigheterna och elnätet med förnybar energi. SLP beställde sin första anläggning av Solkompaniet hösten 2021. Det var en anläggning om 499 kW som installerades på taket till SLP:s huvudkontor i Malmö. Under våren 2022 började diskussionerna om partnerskap ta form och ett partnerskapsavtal tecknades i oktober 2022.

Filip Persson, Projektchef på SLP, vill du kort beskriva hur ni arbetade tidigare jämfört med samarbete och partnerskap med Solkompaniet?

Tidigare gick vi ut och frågade två till tre entreprenörer och genomförde en klassisk upphandling vid varje givet tillfälle. Det sättet att agera driver mycket tid och vi är dessutom en liten organisation. I och med de senaste årens prishöjningar på energi fanns ett stort intresse att påskynda arbetet med installation av solcellsanläggningar och vi såg dessutom en stor efterfrågan på förnybar energi och smarta energilösningar från våra hyresgäster. Alla våra fastigheter har olika förutsättningar och olika avtalsupplägg så vi sökte en flexibel partner som kunde anpassa sig och utveckla olika typer av avtal och lösningar. Tillsammans med Solkompaniet har vi tagit fram olika modeller för att det ska bli lönsamt för alla parter, inklusive hyresgästen. Vi hittar smidiga lösningar som ger win-win-win-win – för vår affär, för hyresgästen, för Solkompaniet och inte minst för klimatet. Jag tycker att Solkompaniet skiljer sig från andra i branschen. En styrkorna är att de tar sig tiden att förstå vår affär och hjälper oss att utveckla den.

Hur går samarbetet till rent praktiskt?

Vi levererar en fastighetsadress till Solkompaniet som då plockar fram den data som behövs till ett beslutsunderlag. Det är en sak att ta fram underlag, men att ta fram en kalkyl som håller fram till att hela anläggningen står färdig är en annan sak. Solkompaniet är kunniga i vår affär och vet vad som är viktigt för oss. Vi har en kontaktperson som vi bollar mycket med vilket gör processen smidig, samtidigt som vi vet att det finns en organisation på Solkompaniet som räknar och ritar, håller koll på alla kostnader, kontaktar nätbolagen osv. Vårt mål var att ha en smidig och enkel process och det har vi uppnått.

På vilket sätt ser ni solcellsinvesteringar som en viktig del av att utveckla er fastighetsaffär? Hur ser den långsiktiga planen ut?

Att som fastighetsägare kunna producera egen el lokalt är både en ekonomisk och hållbar investering. I vårt arbete med att förädla våra fastigheter har vi sedan start arbetat mycket med att sänka kostnaderna och optimera energianvändningen. I och med solkraften har vi en ny intäktsström vilket har gjort investeringar i solcellsanläggningar till en viktig del i vårt förädlingsarbete. Vi har dessutom högt uppsatta mål för vårt hållbarhetsarbete - vi vill göra saker som är bra på riktigt. Som gör skillnad. Utöver solcellsinvesteringar jobbar vi bland annat mycket med miljöcertifieringar och installation av laddinfrastruktur för personbilar.

Hur stor potential har ni att installera solkraft på era fastigheter?

Merparten av våra fastigheter har platta tak, så potentialen är stor. Vissa tak går inte att bygga på direkt eftersom det inte alltid fungerar hållfasthetsmässigt till exempel. Vi gjorde en stor inventering när vi gick in i partnerskapet med Solkompaniet. Vi har närmare 100 fastigheter idag och vi bör kunna bygga på minst 70 procent av beståndet.

Ni har ett hållbarhetsmål att ni ska ha 15 MW totalt installerad effekt i solkraft till 2025, kommer ni nå målet?

Det kommer vi att klara. Vi hade runt 4 MW installerat vid ingången av 2023. Och nu, i oktober 2023, har vi ungefär 11 MW installerade och flera anläggningar som planeras.

Vi har snart färdigställt 15 anläggningar tillsammans, är det någon du är extra stolt över?

Jag tänker på helheten. Att vi tillsammans har kunnat rulla ut programmet på så här kort tid. Det är imponerande! Och då handlar det både om att beräkna och ibland räkna om vartefter förutsättningarna ändras, tackla hinder och utmaningar, förhandla med hyresgäster och att bygga. Jag tänker också på en av våra anläggningar i Halmstad som varit del i att fastigheten har blivit den första i branschen med certifieringen NollCO2. Vi och Solkompaniet har fått i gång vårt samarbete på ett väldigt bra sätt och nu installerar vi på löpande band!

Jesper Peterson Key Account Manager på Solkompaniet om samarbetet:

Efter ett antal gemensamt genomförda projekt började vi diskutera fördelarna med partnerskap under våren 2022. Den stora vinningen ligger i utrullningstakten som möjliggörs av att kunna dedicera ett helt team åt SLP:s fastigheter. Genom det får vi den stabilitet som krävs för hög framdrift samt en jämn kvalitet till en stabil prisbild’.

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

240223- KAM_komprimerad
Nyheter
Sv
Energilager
Fastighet
2024-02-27

Så hjälper Solkompaniet fastighetsägare realisera sitt solcellsprogram

Hej Ulf, Jesper, Fredrik och Anton! Ni hjälper våra fastighetskunder installera solkraftsanläggningar o...
Årssummering 2023 1080×720 (3)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-18

Summering av 2023

2023 var både spännande och utvecklande för Solkompaniet. Här delar vi med oss av några riktiga ljuspunkter
Helena cop1080x720 (4)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-14

Helena Fagraeus Lundström kommenterar COP28

Äntligen enades världen och vi har en skrivelse på plats från COP28 som visar oss vägen från fossila brä...