Framtiden är förnybar, helt enkelt.

Våra experter hjälper företag, fastighetsägare, hyresgäster och markägare i Sverige att nå sina hållbarhetsmål, öka biologisk mångfald och tjäna mer pengar på sina tak eller sin mark. Det gör vi genom att bygga stora solparker och solelanläggningar på tak som håller i upp till 40 år samt erbjuda energilager med batterier och balanstjänster. Du kan räkna med oss hela vägen; från planering och konsultation till installation och service.

2010

grundades Solkompaniet.

200 st

experter inom solel
och lagring.

1200 st

projekt är en bra början.

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som har arbetat med solel sedan 2002. Idag är vi närmare 200 medarbetare och bygger över hela Sverige. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Västerås. 

I början gjorde vi förstudier och byggde mindre solelanläggningar till fastighetsägare som ville prova den nya tekniken. Våra första kunder insåg snabbt att det här var ett smart sätt att använda sina tak, då det bidrog till sänkta driftkostnader samtidigt som det var en viktig del i hållbarhetsarbetet. Idag ser allt fler företag, fastighetsägare, hyresgäster och markägare i Sverige fördelarna med förnybar solenergi. Vi är stolta över att kunna hjälpa er med hela kedjan; från planering och konsultation till installation och service. Det gör det smidigare och enklare för er i processen samtidigt som det skapar en trygghet i att ni får hjälp i alla led.

Inom Solkompaniet finns Solkompaniet Konsult samt IBC SOLAR AB. Vi sitter med i Svensk Solenergis styrelse, driver påverkansarbete tillsammans med HSB, IKEA, Vasakronan och Telge Energi genom Solelkommissionen och vi utbildar branschens solcellsmontörer via vår utbildningsplattform Solelskolan.

Petter Sjöström och Lars Hedström_Solkompaniet

Från vänster i bild: Petter Sjöström och Lars Hedström, grundare till Solkompaniet.

Axel och Kristin – Varberg

Från vänster i bild: Axel Alm, vd Solkompaniet och Kristin Melsnes, vd Solgrid A/S.

Solhagen_LindeEnergi_2020-810×405

Betande får i Solhagen. Foto: Linde Energi.

IMG_3341
2021-03-04-Solkompaniet-Nationalarenan
Rosa-medlem-i-RGB

Hållbarhet i alla led

En solcellsanläggning ska hålla i upp till 40 år. Därför har vi högsta krav på kvalitet i allt vi gör. Vi har utbildade montörer med lång erfarenhet och ett nära samarbete med IBC SOLAR AG, en världsledande solcellsleverantör med fokus på kvalitetssäkrade kontrollerade produkter.

Med god kvalitet får vi verklig hållbarhet, och det gäller både produkter och själva utförandet. För produkter finns det standarder att följa. Vi tror på att likrikta även arbetssätten så att installationerna når en jämn kvalitetsnivå. Ett led i detta är att säkerställa att de personer som arbetar inom vår bransch har samma och rätt kunskap. Vi är därför riktigt stolta över att ha Sveriges första certifierade solcellsmontörer hos oss! Sommaren 2021 lanserade Svensk Solenergi den nya certifieringen som vänder sig till dig som montör på både större och mindre solelanläggningar.

Under våra hundratals projekt har säkerhet varit vår högsta prioritet – vilket det alltid kommer vara. För att förhindra framtida olyckor utbildar vi personalen samt utvärderar och rapporterar alla potentiella risker som upptäcks på arbetsplatsen. Tobias Karlsson, arbetsledare på Solkompaniet, berättar.

"Säkerheten är det absolut viktigaste för mig. Alla ska komma hem oskadda efter att arbetsdagen är slut."

Läs mer: Så här jobbar vi med säkerhet

Medlemskap och samarbete

Tillsammans och drivande är två av våra ledord. Därför bedriver vi påverkansarbete för goda branschförutsättningar, både genom det egna initiativet Solelkommissionen, och även som medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi. Vi är medlemmar i Glava Energy Center och Solar Region Skåne, i Installatörsföretagen och givetvis registrerade som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket.

Vill du veta mer om Solkompaniet och vad vi gör?

Hör av dig till oss!

Så arbetar vi med FN:s hållbarhetsmål

När Petter Sjöström och Lars Hedström forskade och började arbeta med solenergi 2002 var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties  #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen. Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030. 

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12.

*Sustainable Development Goals – SDGs

Hållbarhetsmål
SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen

Hållbara städer och samhällen

Vi behöver ta hänsyn till helheten och vår roll i helheten. Solkompaniets lösningar bidrar till att ’minska städers miljöpåverkan’ (SDG 11.6), verkar för en  ’inkluderande och hållbar urbanisering’ (SDG 11.3) samt ’främja nationell och regional utvecklingsplanering’ (SDG 11.B).

SDG17 – Genomförande och Partnerskap

Genomförande och Partnerskap

För att nå en mer hållbar värld är vi övertygade om att det är av största vikt att vi har förmågan att genomföra omställningen vi står inför och att vi arbetar tillsammans. På Solkompaniet bidrar vi bland annat genom att ’samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation’ (SDG17.6) och ’uppmuntra och främja effektiva partnerskap’ (SDG 17.17). 

Vår historia

Petter Sjöström och Lars Hedström, grundare av Solkompaniet

2021

Poddpremiär för våra grundare

Ja, vissa saker har dröjt. Så äntligen i juni 2021 medverkar våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström i Elektrikerpodden. För dig som vill veta mer om vår historia, vad vi arbetar med på Solkompaniet och få en härlig timme helt enkelt. Lyssna till exempel via Spotify.

Mer om vår historia.

Solpark i Varberg, Solkompaniet

2020

Över 100 anställda och lanserar Gigawattparken

Året som de flesta minns som coronaåret fortsätter vi att växa och passerar hundra anställda.

Solelskolan, en del av Solkompaniet

2019

Startar utbildningsplattformen Solelskolan

Vi har alltid föreläst och delat med oss av våra kunskaper och erfarenheter kring solel. Nu samlar vi alla våra utbildningar och kurser under ett gemensamt paraply och skapar Solelskolan.

IBC SOLAR, dotterbolag till Solkompaniet

2018

Grundar solelgrossisten IBC SOLAR AB

Sedan starten av Solkompaniet har vi handlat av den tyska systemleverantören IBC SOLAR. En global aktör som alltid haft kvalitet i fokus. Tillsammans ville vi dela med oss av vårt kunnande och de kvalitetssäkrade solelsystemen till fler i Sverige. Vi startar därför deras första franchise-bolag, solelgrossisten IBC SOLAR AB. Helägt av Solkompaniet.

Apoteas logistikanläggning i Morgongåva

2017

Sveriges största soltak – Apotea.se i Morgongåva

Projektet på Apotea.se nya logistikanläggning påbörjas. Solelanläggningen på 1500 kilowatt som ska bli den största takanläggningen i Sverige.

Solkompaniet Nationalarenan, House of Choice

2016

Sveriges första separata serviceavdelning

I takt med att solelmarknaden växer och att fastighetsägare numera äger både fler och större solelanläggningar uppstår behovet av service. För att bygga upp bred och djup kompetens samt kunna erbjuda hög kvalitet på service tänker vi att en dedikerad serviceorganisation är vad som krävs.

Johan Öhnell, Solelkommissionen

2015

Startar Solelkommissionen

För att solelen i Sverige ska få rätt förutsättningar behöver Sveriges regelverk uppdateras och anpassas till många och mindre elproducenter än vad vi traditionellt varit vana vid. Vi tar initiativ till ett nätverk tillsammans med några få, utvalda bolag som tagit strategisk ställning för solel. Initiativet drivs framförallt av Johan Öhnell som syns på bilden ovan.

Tobias Karlsson, arbetsledare på Solkompaniet

2014

Ny logga, nytt namn. Välkommen Solkompaniet!

I takt med att solelbranschen i Norden växer inser vi att den svenska marknaden kommer att räcka gott och väl. Namnet Direct Energy som togs i ett sammanhang med en mer internationell expansion i åtanke har spelat ut sin roll. Vi vill heta det vi är och ge kunder och leverantörer rätt associationer redan när de hör vad företaget heter.

Frodeparken

2013

Frodeparken, Nordens största solcellsfasad

Den välvda byggnaden Frodeparken, precis vid Uppsala centralstation står klar. Detta projekt var ett av de första samarbetena mellan Solkompaniet Konsult och Solkompaniets projektbolag.

Konsult

2012

Solkompaniet Konsult bildas

Solkompaniets konsultbolag bildas för att kunna fokusera på forskning- och strategiska studier i ett separat bolag. Och totalt i båda bolagen börjar vi bli stora, vi är redan över 20 personer anställda.

Etnografiska museet

2011

Prismässig milstolpe med Etnografiska muséet, Stockholm

Vi bygger en 600 kvadratmeter stor solelanläggning på Etnografiska Muséets tak i Stockholm. Det var den första anläggningen i Sverige som kostade under 20 000 kronor per kilowatt.

Petter Sjöström och Lars Hedström, grundare av Solkompaniet

2010

Grundar Direct Energy

Lars Hedström och Petter Sjöström grundar det som idag är Solkompaniet. De två kollegorna som lärde känna varandra under studietiden i Linköping har trivts med att arbeta ihop och trots att solel inte fått sitt genombrott än i Sverige är de mer taggade än någonsin att fortsätta att få solel att hända.

Solelpark i Varberg, 4,8 MW i installerad effekt. Byggdes 2021.

2009

Arbetar för GPV, Gällivare Photovoltaic

Våra grundare arbetar för den svenska modultillverkaren GVP och säljer moduler runt om i Europa. Gällivare Photovoltaic drabbades hårt av finanskrisen och verksamheten upphörde år 2009.

Solkompaniet

2008

Installation av solceller i Kairo

Genom ett avtal med Statens Fastighetsverk reser våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström ut i världen. De installerar en 30 kilowattsinstallation på den svenska ambassaden i Kairo, Egypten. Året därpå installerar de solceller på ambassadörens residens i Tel Aviv, Israel.

Solkompaniet 2021

2007

Regeringsrätten besöker Fläckebo. Är det okej med solceller på kyrkan?

Representanter från Regeringsrätten besökte tillsammans med våra grundare kyrkan. Tyvärr blev det avslag. Fram till år 2019 har inga äldre kyrkor fått tillstånd. Idag är det flera kyrkor, både äldre och modernare, runt om i Sverige som nyttjar solens kraft.

Solelanläggning på tak

2006

Första solelanläggningarna via offentlig upphandling

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström vinner sina första offentliga upphandlingar. Och installerar solelanläggningar på tak för tre olika äldreboenden. Kunden är Lokalförvaltningen i Göteborg.

Solcellsanläggning på tak

2005

SPIA, Scandinavian PV Association bildas

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström inser att med gemensamma krafter kan vi snabbare driva på utvecklingen av solel i Sverige och arbetar för att organisationen SPIA, som fokuserar solel, ska bildas.

Solkompaniet, House of Choice 2021

2004

Förstudie av solceller till Nya Ullevi i Göteborg

Klart att Göteborgs stolthet ska prydas av solceller! Lars och Petter utreder hur. Kund är bland annat Göteborg & co. Under år 2006 vinner de sedan den offentliga upphandlingen och påbörjar installationen av anläggningen som står helt klart sommaren 2007.

Solkompaniet 2019

2003

Första konsultuppdraget

Energimyndigheten beställer en marknadsundersökning om förutsättningarna för solel i Sverige.

Lars, Petter

2002

Vi står inför en klimatkris – något måste göras!

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström börjar arbeta med solel efter att de under sina utbildningar insett att vi står inför en klimatkris.

Våra värdeord

Tillsammans

På Solkompaniet arbetar vi tillsammans och håller alltid en öppen dialog med varandra. Genom att inkludera alla medarbetare i det som händer i bolaget tar vi tillvara på allas tankar och idéer. Vi löser utmaningar tillsammans och tar ansvar som team.

Öppna

Vi ser varandra och uppmärksammar varandras insatser – ingen ska hamna utanför. Vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter – alla frågor är värda ett svar.

Drivande

Vi tar ansvar och driver på i allt vi gör – ser vi saker som behöver fixas så tar vi tag i det. Går i täten för frågor som driver det hållbara samhället och tar enskilt ansvar för att i stort och smått driva företaget och bidra till att vi når våra mål.

Lediga jobb på Solkompaniet

Solkompaniet är ett syftesdrivet tillväxtbolag som arbetar med att bygga det hållbara samhället - på riktigt. För att fortsätta lyckas med det vi gör behöver vi drivna och glada medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa. Med oss får du vara med på en häftig resa med kollegor som jobbar tillsammans, bryr sig om varandra och har roligt på jobbet.

Se lediga tjänster här

Anslut dig till kandidatbanken

"Connecta" med oss på vår karriärsida, så registreras du i vår kandidatbank och kommer på så sätt matchas mot lediga tjänster som passar just dig.

Connecta

Våra experter

Vill du veta mer om Solkompaniet och vad vi gör? Hör av dig genom att kontakta någon av våra experter här!

Barbara Rosazza

Barbara Rosazza

Helsingborg | Markutveckling

Markutvecklare, Södra Sverige

Christian Ö

Christian Öhman

Stockholm | Fastighet

Projektledare

Henrik-

Henrik Zielfelt

Stockholm | Solparker

Affärschef

Jesper

Jesper Peterson

Helsingborg | Fastighet

Key Account Manager

johannAndersson

Johann Andersson

Stockholm | Utbildning

Utbildningsansvarig Solelskolan

Karin

Karin Ekh

Stockholm | Fastighet

Projektledare

Kenan

Kenan Kamenjas

Göteborg | Fastighet

Projektledare

Lina-Angmo

Lina Angmo

Stockholm | Solparker

Affärschef

Marcus-Dover

Marcus Dover

Stockholm | Markutveckling

Affärsområdeschef

Martin P

Martin Persson

Västerås | Solelgrossist

Produkt- och inköpschef

Martin-Söderberg

Martin Söderberg

Göteborg | Solparker

Projektör

Mikael-Millerlei

Mikael Millerlei

Stockholm | Fastighet

Key Account Manager

Nina-Johansson

Nina Johansson

Stockholm | Fastighet

Projektledare

Patrik-Bloemer

Patrik Bloemer

Helsingborg | Service

Servicechef

Paul

Paul Legemark

Stockholm | Markutveckling

Markutvecklare

Saga Himmelmark

Saga Himmelmark

Stockholm | Fastighet

Projektkoordinator

Samar-Nath

Samar Nath

Stockholm | Solelgrossist

Affärsområdeschef

Sofia-Ekblom

Sofia Ekblom

Stockholm | Fastighet

Projektledare

Ulf C

Ulf Christiansson

Göteborg | Fastighet

Key Account Manager

Fredrik-Wedelstam

Fredrik Wedelstam

Västerås | Fastighet

Key Account Manager

Christian Åkerström high-res

Christian Åkerström

Stockholm | Fastighet

Affärschef

Heidi-Öller

Heidi Öller

Stockholm | HR och kommunikation | Ledning

HR- och kommunikationschef

Camilla B

Camilla Bernström

Jönköping | Fastighet

Projektledare

Porträtt 2

Elsa Björklund Jonsson

Stockholm | Ekonomi | Ledning

CFO

Lars-Hedström

Lars Hedström

Stockholm | Ledning | Solparker

Grundare och vice vd

Cecilia Edling

Cecilia Edling

Stockholm | Markutveckling

Affärsutvecklare

Luciano Quaglia Casal

Luciano Quaglia Casal

Stockholm | Fastighet

Teknisk projektutvecklare

Mahvan Pour

Mahvan Pour

Göteborg | Fastighet

Projektledare

Mikael Nordin

Mikael Nordin

Stockholm | Fastighet

Key Account Manager

Sofi Ridderström-1

Sofi Ridderström

Stockholm | HR och kommunikation

Talent Acquisition Partner

Tobias Sjölund

Tobias Sjölund

Stockholm | Fastighet

Affärsområdeschef

Ställ en fråga

Ställ din fråga här så blir du kontaktad av en expert.
Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer om våra tjänster

Vi bygger större solelanläggningar på tak och stora solelparker för företag, fastighetsägare och markägare runt om i hela Sverige.

Låt oss hjälpa dig genom hela processen; från tidiga förstudier och strategier, till att den färdiga solcellsanläggningen levererar sin första kilowattimme och under alla år med solelproduktion.