SolkompanietOm ossSolkompaniets historia

Solkompaniets historia

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som hade arbetat med solel sedan 2002. Till en början gjorde vi förstudier och byggde mindre solanläggningar till fastighetsägare som ville prova den nya tekniken. Våra kunder som byggde tidigt har utvärderat och konstaterat att solel är ett väldigt smart sätt att använda sina tak. Och solel har blivit en del i deras arbete att sänka sina driftkostnader och en viktig del i hållbarhetsarbetet. 

Inom Solkompaniet finns Solkompaniet Konsult samt IBC SOLAR AB. Vi sitter med i Svensk Solenergis styrelse, driver påverkansarbete tillsammans med HSB, IKEA, Vasakronan och Telge Energi genom Solelkommissionen och vi utbildar branschens solcellsmontörer via vår utbildningsplattform Solelskolan.

Vårt mål på Solkompaniet är att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov och vara ett viktigt bidrag i omställningen till ett helt förnybart elsystem.

Här får du veta hur allt gick till, steg för steg!

petter-sjostrom-och-lars-hedstrom-solkompaniet8-high-res-1080×427

Solkompaniets grundare Lars Hedström och Petter Sjöström

2002: Vi står inför en klimatkris - något måste göras!

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström börjar arbeta med solel efter att de under sina utbildningar insett att vi står inför en klimatkris.

2003: Första konsultuppdraget

Energimyndigheten beställer en marknadsundersökning om förutsättningarna för solel i Sverige.

2004: Förstudie av solceller till Nya Ullevi i Göteborg

Klart att Göteborgs stolthet ska prydas av solceller! Lars och Petter utreder hur. Kund är bland annat Göteborg & Co. Under år 2006 vinner de sedan den offentliga upphandlingen och påbörjar installationen av anläggningen som står helt klart sommaren 2007.

2005: SPIA, Scandinavian PV Association bildas

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström inser att med gemensamma krafter kan vi snabbare driva på utvecklingen av solel i Sverige och arbetar för att organisationen SPIA, som fokuserar på solel, ska bildas.

2006: Första solelanläggningarna via offentlig upphandling

Våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström vinner sina första offentliga upphandlingar. Och installerar solelanläggningar på tak för tre olika äldreboenden. Kunden är Lokalförvaltningen i Göteborg.

2007: Regeringsrätten besöker Fläckebo. Är det okej med solceller på kyrkan?

Äldre kyrkor har ett speciellt skydd i kulturmiljölagen som säger att man inte får göra några förändringar utan tillstånd. När Västerfärnebo-Fläckebo församling ansökte om att få sätta upp solceller på Fläckebo kyrka utanför Sala år 2003 sa länsstyrelsen i Västmanland nej. Ärendet gick ända upp i Regeringsrätten. Representanter från Regeringsrätten besökte tillsammans med våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström kyrkan. Tyvärr blev det avslag och domen år 2007 satte definitivt stopp. Solelanläggningen bedömdes vara ett för stort ingrepp i kyrkans utseende.

Fram till år 2019 har inga äldre kyrkor fått tillstånd. Det var först när Håsjö pastorat i Jämtland skickade in en ansökan för Stuguns kyrka, byggd 1896 som länsstyrelsen beslutande annorlunda. Och äntligen är det nu flera kyrkor, både äldre och modernare, runt om i Sverige som nyttjar solens kraft.

2008: Installation av solceller i Kairo

Genom ett avtal med Statens Fastighetsverk reser våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström ut i världen. De installerar en 30 kilowattsinstallation på den svenska ambassaden i Kairo, Egypten. Året därpå installerar de solceller på ambassadörens residens i Tel Aviv, Israel.

2009: Arbetar för GPV, Gällivare Photovoltaic

Våra grundare arbetar för den svenska modultillverkaren GVP och säljer moduler runt om i Europa. Gällivare Photovoltaic drabbades hårt av finanskrisen och verksamheten upphörde år 2009.

2010: Grundar Direct Energy

Lars Hedström och Petter Sjöström grundar det som idag är Solkompaniet. De två kollegorna som lärde känna varandra under studietiden i Linköping har trivts med att arbeta ihop och trots att solel inte fått sitt genombrott än i Sverige är de mer taggade än någonsin att fortsätta att få solel att hända. Efter en rundringning till de närmaste kunderna inser de att kunderna vill ha mer solel och vill att de ska köra i gång igen.

2011: Prismässig milstolpe med Etnografiska muséet, Stockholm

Vi bygger en 600 kvadratmeter stor solelanläggning på Etnografiska Muséets tak i Stockholm. Det var den första anläggningen i Sverige som kostade under 20 000 kronor per kilowatt.

2012: Solkompaniet Konsult bildas

Solkompaniets konsultbolag bildas för att kunna fokusera på forskning- och strategiska studier i ett separat bolag. Och totalt i båda bolagen börjar vi bli stora, vi är redan över 20 personer anställda.

2013: Frodeparken, Nordens största solcellsfasad

Den välvda byggnaden Frodeparken, precis vid Uppsala centralstation står klar. Detta projekt var ett av de första samarbetena mellan Solkompaniet Konsult och Solkompaniets projektbolag. Med bra planering tillsammans med övriga parter och nytänkande kring installationen av solcellerna kunde ägarna, Uppsalahem AB, stoltsera med Nordens då största solcellsfasad om 100 kilowatt.

2014: Ny logga, nytt namn. Välkommen Solkompaniet!

I takt med att solelbranschen i Norden växer inser vi att den svenska marknaden kommer att räcka gott och väl. Namnet Direct Energy som togs i ett sammanhang med en mer internationell expansion i åtanke har spelat ut sin roll. Vi vill heta det vi är och ge kunder och leverantörer rätt associationer redan när de hör vad företaget heter. Och vi vill förbereda för att skapa en grupp av bolag, ett kompani. Vi byter därför namn till Solkompaniet.

2015: Startar Solelkommissionen

För att solelen i Sverige ska få rätt förutsättningar behöver Sveriges regelverk uppdateras och anpassas till många och mindre elproducenter än vad vi traditionellt varit vana vid. Vi tar initiativ till ett nätverk tillsammans med några få, utvalda bolag som tagit strategisk ställning för solel. Tillsammans driver vi på för förändringar. Idag består Solelkommissionen av följande bolag; HSB, IKEA, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan.

2016: Sveriges första separata serviceavdelning

I takt med att solelmarknaden växer och att fastighetsägare numera äger både fler och större solelanläggningar uppstår behovet av service. För att bygga upp bred och djup kompetens samt kunna erbjuda hög kvalitet på service tänker vi att en dedikerad serviceorganisation är vad som krävs.

2017: Sveriges största soltak – Apotea.se i Morgongåva

Projektet på Apotea.se nya logistikanläggning påbörjas. Solelanläggningen på 1500 kilowatt som ska bli den största takanläggningen i Sverige. Apoteas ambition är att göra minsta möjliga miljöpåverkan och de vill därför producera solel motsvarande deras årsförbrukning. Soliga sommarhelgdagar innebär det att anläggningen producerar mer energi än vad Apotea själva behöver. Då går överproduktionen ut på elnätet. Solelanläggningen är lätt att känna igen, eftersom den har Apoteas logga inkluderat i sig. Det i sig var ett pilligt planeringsjobb som en av våra seniora projektörer löste.

2018: Grundar solelgrossisten IBC SOLAR AB

Sedan starten av Solkompaniet har vi handlat av den tyska systemleverantören IBC SOLAR. En global aktör som alltid haft kvalitet i fokus. Tillsammans ville vi dela med oss av vårt kunnande och de kvalitetssäkrade solelsystemen till fler i Sverige. Vi startar därför deras första franchise-bolag, solelgrossisten IBC SOLAR AB. Helägt av Solkompaniet.

2019: Startar utbildningsplattformen Solelskolan

Ett av våra värdeord som vi haft med oss sedan starten är att vi är ”öppna”. Vi har alltid föreläst och delat med oss av våra kunskaper och erfarenheter kring solel. Nu samlar vi alla våra utbildningar och kurser under ett gemensamt paraply och skapar Solelskolan. Redan under första året genomför vi bland annat ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och ser till att Jämtkrafts alla 400 medarbetare får vara med och handgripligen installera en solelpark för att på riktigt bygga det hållbara samhället och lära sig om solenergi.

2020: Över 100 anställda och lanserar Gigawattparken

Året som de flesta minns som coronaåret fortsätter vi att växa och passerar hundra anställda. Huvudkontoret i Stockholm flyttar till ny adress. Totalt har det i Sverige nu byggts en gigawatt solel. Samtidigt är vi långt efter övriga Europa och under hösten sticker vi ut hakan rejält och lanserar vårt koncept Gigawattparken för att få fart på solelparksutbyggnaden. Målet är att öka andelen solel från stora solelparker och inom en nära framtid etablera Sveriges första gigawatt–solelpark.

2021: Poddpremiär för våra grundare

Ja, vissa saker har dröjt. Så äntligen i juni 2021 medverkar våra grundare Lars Hedström och Petter Sjöström i Elektrikerpodden. För dig som vill veta mer om vår historia, vad vi arbetar med på Solkompaniet och få en härlig timme helt enkelt. Lyssna till exempel via Spotify.

Trots att coronapandemin fortgår fortsätter vi att växa. Och förutom kontor i Stockholm och Göteborg så finns vi nu även i Jönköping, Västerås och Helsingborg.

2022: Vi växer ännu mer och bygger bland annat Sveriges största soltak

Sveriges hittills största soltak på 8,9 MW för NREP, Logicenters och Axfood utanför Stockholm. Vi har även ingått ramavtal med både Niam och Polhem Infra i syfte att projektera, utveckla och bygga storskaliga solkraftsparker i Sverige, vilket är en otroligt bra satsning för en hållbar framtid. Samtidigt är vi med och bygger Sveriges hittills största solcellspark för Helios utanför Västerås.

solkompaniet-nationalarenan-1080×610

2004: Förstudie av solceller till Nya Ullevi i Göteborg

solcellsmoduler-810×405-2

2005: SPIA, Scandinavian PV Association bildas

dsc-0278-1080×719

2006: Första solelanläggningarna via offentlig upphandling

Solkompaniet_201015

2008: Installation av solceller i Kairo

etnografiska-museet-1080×610

2011: Etnografiska muséet, Stockholm

konsult-1080×610

2012: Solkompaniet Konsult bildas

frodeparken-1080×610

2013: Frodeparken, Nordens största solcellsfasad

Solkompaniet 210820 nr 79093

2014: Ny logga, nytt namn. Välkommen Solkompaniet!

20210820 (04)

2015: Startar Solelkommissionen

solkompaniet-1080×720

2016: Sveriges första separata serviceavdelning

apotea-morgongava-2018-1500-kwwebb-1080×427

2017: Sveriges största soltak – Apotea.se i Morgongåva

johanohnell-antjeanzi-ibcsolar-810×405-1

2018: Grundar solelgrossisten IBC SOLAR AB

solelskolan-bild-1080×608

2019: Startar utbildningsplattformen Solelskolan

solelpark-foto-solkompaniet-1080×720

2020: Lanserar Gigawattparken

img-4688-1080×720

2022: Vi bygger Sveriges största soltak