Styrelse och ägare

Styrelse

Johan Öhnell, arbetande styrelseordförande sedan 2014. Vd för bolaget oktober 2017 – december 2018 och sedan 1 januari 2019 åter igen ordförande med ansvar för Solelkommissionen och särskilt fokus på affärsutveckling. Civilekonom från Uppsala Universitet som startat och varit vd på Telge Energi i 16 år. Övriga uppdrag: Vice ordförande i Ekobanken och ordförande i Telge Energi Vind ekonomisk förening. Har också under många år varit ordförande i branschorganisationen Oberoende Elhandlare.

Mats Lönnqvist, styrelsemedlem sedan 2015. Bedriver sedan 1976 investeringsverksamhet i bolaget Värdeinvest. Är idag bland annat ordförande i Spendrups. Mats yrkesmässiga bakgrund är som ekonomi- och finansdirektör i ett antal större svenska koncerner, bland annat Securum, Esselte, SAS och PostNord.

Lars Hedström, grundare, styrelsemedlem och vice vd. Har doktorerat på KTH och är civilingenjör från Tekniska Högskolan i Linköping. Lars har arbetat med solceller sedan 2004, först i bolaget Switchpower och sedan i Solkompaniet. Lars var Solkompaniets vd fram till oktober 2017.

Pär Svärdson, styrelsemedlem sedan 2016. Grundare av nätbokhandeln Adlibris och nätapoteket Apotea.

Anders Eriksson, styrelsemedlem sedan 2016. Har mer än 20 års erfarenhet som analytiker och global analyschef på SEB, mer specifikt inom aktie- respektive kreditanalys. Anders är utbildad civilingenjör i Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och bedriver sedan 2016 egen investeringsverksamhet.

Anna Denell, extern styrelsemedlem sedan 2017. Anna är hållbarhetschef på Vasakronan. Hon har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. Under sina år som miljö- och hållbarhetschef på Vasakronan har Anna bland annat arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Hon var även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009.

Ägare

Solkompaniet har även följande större delägare:

Petter Sjöström, grundare och projektutvecklare. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och fil kand i biologi från Linköpings Universitet. Har arbetat med solceller sedan 2004, först i bolaget Switchpower och sedan i Solkompaniet.

Johan Markman. Är civilingenjör i industriell ekonomi och organisation från KTH. Delägare och styrelseledamot Camfil AB, som är ett ledande globalt luftfilterföretag med en omsättning över 6 Mdr SEK. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Atteviks Bil och i Trosa Stadshotell.

Personalägande

Under första kvartalet 2019 bjöd Solkompaniet in alla medarbetare att köpa teckningsoptioner i bolaget.

Läs mer om oss, vår historia och varför vi jobbar med solel!