Styrelse och ägare

Styrelse

Johan Öhnell, vd sedan oktober 2017.  Civilekonom från Uppsala Universitet som startat och varit vd på Telge Energi i 16 år. Därefter var Johan arbetade ordförande på Solkompaniet 2014-2017. Övriga uppdrag: ordförande i branschorganisationen Oberoende Elhandlare, styrelsemedlem i Ekobanken, senior advisor i EG Utility.

Mats Lönnqvist, styrelsemedlem sedan 2015 och  ordförande sedan 2017. Bedriver sedan 1976 investeringsverksamhet i bolaget Värdeinvest. Är idag bland annat ordförande i Spendrup. Mats yrkesmässiga bakgrund är som ekonomi- och finansdirektör i ett antal större svenska koncerner, bland annat Securum, Esselte, SAS och PostNord.

Lars Hedström, grundare, styrelsemedlem och vice vd. Har doktorerat på KTH och är civilingenjör från Tekniska Högskolan i Linköping. Lars har arbetat med solceller sedan 2004, först i bolaget Switchpower och sedan i Solkompaniet. Lars var Solkompaniets vd fram till oktober 2017.

Pär Svärdson, styrelsemedlem sedan 2016. Grundare av nätbokhandeln Adlibris och nätapoteket Apotea.

Anders Eriksson, styrelsemedlem sedan 2016. Har mer än 20 års erfarenhet som analytiker och global analyschef på SEB, mer specifikt inom aktie- respektive kreditanalys. Anders är utbildad civilingenjör i Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och bedriver sedan 2016 egen investeringsverksamhet.

Anna Denell, styrelsemedlem sedan 2017. Anna är hållbarhetschef på Vasakronan. Hon har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. Under sina år som miljö- och hållbarhetschef på Vasakronan har Anna bland annat arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Hon var även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009.

Ägare

Solkompaniet har även följande delägare:

Petter Sjöström, grundare  och projektutvecklare. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och fil kand i biologi från Linköpings Universitet. Har arbetat med solceller sedan 2004, först i bolaget Switchpower och sedan i Solkompaniet.

Johan Markman. Är civilingenjör i industriell ekonomi och organisation från KTH. Delägare och styrelseledamot Camfil AB, som är ett ledande globalt luftfilterföretag med en omsättning över 6 Mdr SEK. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Atteviks Bil och i Trosa Stadshotell.