SolkompanietPressmeddelandenPressmeddelande: Nu startar bygget av Nordens största soleltak

Solskenet-Borås_Sveriges-största-soltak-ska-byggas-810×405

Nordens största solelanläggning bidrar med 2,6 miljoner kilowattimmar till närsamhället

Med en yta på 60 000 kvadratmeter och kapacitet om fem megawatt blir solcellsanläggningen i Borås den största någonsin installerad på tak i Norden. Bakom investeringen står fastighetsinvesteraren NREP genom sin logistikgren, Logicenters, samt hyresgästen Speed Group. Solkompaniet har fått uppdraget att uppföra anläggningen och nu startar installationen av solcellerna. Anläggningen beräknas, utöver att täcka fastighetens elbehov, kunna bidra med 2,6 miljoner kilowattimmar solel till nätet, vilket innebär att takanläggningen blir överlägset störst i Sverige.

Under 2019 byggdes enligt Energimyndighetens statistik endast en solcellsanläggning med kapacitet på över en megawatt i Sverige, då på marken och med en kapacitet på 1,5 megawatt. Nu utvecklas en anläggning som är mer än tre gånger så stor – den största solcellsanläggningen på tak i Norden. I syfte att driva på omställningen till förnybar energi nyttjar fastighetsinvesteraren NREP:s logistikgren Logicenters och hyresgästen Speed Group taket på den 83 000 kvadratmeter stora logistikanläggningen i Viared, utanför Borås. Årligen beräknas solcellerna kunna producera fyra miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar det årliga elbehovet för 1 800 rena elbilar.

- Stora logistikanläggningars tak är perfekt lämpande för solel. Därför känns det viktigt att vi som utvecklar och äger logistikfastigheter går i bräschen för solelproduktion på våra tak. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål om att bland annat driva alla våra fastigheter med förnybar energi. Och efterfrågan på solel är hög från både företag och privatpersoner – något vi nu kan möta. Denna anläggning täcker hyresgästens elbehov på årsbasis, bidrar med mer förnybar el till nätet för invånarna i Borås att nyttja och kan bespara miljön upp till 2 000 ton CO2-utsläpp per år, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters på NREP.

Elpriserna under 2020 har varit 40 procent högre i mellersta Sverige jämfört med norra Sverige. Det visar med stor tydlighet att vi har brist på överföringskapacitet och för lite elproduktion söder om Dalälven. Det gör att solelen när den byggs ut i både på tak och i solelparker blir ett viktigt bidrag till att möta efterfrågan på el under sommarhalvåret i mellersta och södra Sverige.

- Den stora solelanläggningen bidrar till att täcka det ökade elbehovet av el i södra Sverige med lokalt producerad förnybar el. Ett viktigt bidrag till omställningen till helt förnybart elsystem, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet som kommer uppföra anläggningen under hösten.

Energiskatten – ett hinder för utbredd solelproduktion
Det finns stor potential för produktion av solenergi i Sverige. Samtidigt slår energiskatten hårt mot den som installerar stora solcellsanläggningar. Företag som producerar solenergi på sina fastigheter beskattas för sin egenproducerade el när en solcellsanläggning når över effektgränsen 255 kilowatt. Regeringen har nyligen föreslaget en höjning av gränsen till 500 kilowatt, men Borås-anläggningen är tio gånger så stor. Aktörerna bakom solcellsanläggnigen i Borås har kapaciteten att bidra med el från förnybara energikällor – men uppmanar regeringen att tänka om och ta bort gränsen helt och hållet.

- NREP har totalt 2,5 miljoner kvadratmeter fastigheter i Norden och fortsätter med klimatinvesteringar så som solcellsinstallationer på flera tak. Men regeringen har ett tungt ansvar i att utöka de ekonomiska incitamenten för denna typ av satsningar. Det är inte rätt väg att gå med energiskatt på egenproducerad solel, som dels nyttjas själv och dels bidrar med förnybar el till elnätet. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål om att bland annat driva alla våra fastigheter med förnybar energi men här måste flera aktörer i samhället hjälpas åt, säger Stefan Wallander, vd på NREP i Sverige.

- Våra stora kunder ställer krav på handlingsplan från Speed Group, för att i enlighet med Parisavtalet, bidra till att nå målet om max 1,5 graders global uppvärmning. Installationen av solcellsläggningen är vår enskilt största åtgärd för att leva upp till våra kunders högt ställda hållbarhetskrav, säger Mats Johnson, vd på Speed Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters
E-mail: make@logicenters.com
Telefon: +46 70 583 44 06

Anna Hillinge, Communications Officer, NREP
Tel: +46 730 50 91 73
E-mail: anhi@nrep.com

Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Tel: +46 708 51 58 50
E-mail: johan.ohnell@solkompaniet.se

Om NREP och Logicenters
NREP verkar inom Norden för att förbättra den byggda miljön till förmån för kunder, samhällen och städer. Med primärt pensionsfonder som investerare tror NREP på långsiktigt värdeskapande vid utveckling, förvaltning och investering i fastigheter. NREP:s fokus är urban utveckling – bostäder, moderna logistikanläggningar och samhällsfastigheter.

NREP grundades 2005. Idag är bolaget en ledande fastighetsinnovatör i Norden som äger flera fastighetsvarumärken, har cirka 250 medarbetare och förvaltar mer än 2,5 miljoner kvadratmeter. För mer information, besök www.nrep.com.

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Logicenters utvecklar, bygger om och äger moderna logistikanläggningar på de viktigaste platserna i regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och alla fastigheter uppfyller de höga krav på kvalitet, effektivitet och flexibilitet som krävs av logistikverksamhet i världsklass. Logicenters bildades av NREP 2015.
För mer information: www.logicenters.com

Om Solkompaniet
Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solel till företag i Sverige. Bolaget omsatte 2019 över 200 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solelanläggningar på tak hos större fastighetsägare. Bolaget bygger även större solelparker. I gruppen ingår ett konsultbolag som arbetar med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige. Läs mer på www.solkompaniet.se

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

Solelpark_Foto Solkompaniet
Nyheter
Pressmeddelanden
Park
Storskalig solel
2023-03-02

Solkompaniet och Bouygues Energies & Services i samarbete för svensk solkraft

Utbyggnaden av den svenska solkraften står i fokus när Solkompaniet ingår ett partnerskap med franska Bo...
Solelpark_Foto_Solkompaniet
Nyheter
Pressmeddelanden
Park
2022-11-14

Solkompaniet och Polhem Infra i gemensam satsning på utveckling av solkraftsparker

Solkompaniet och Polhem Infra har tecknat ett ramavtal i syfte att projektera, utveckla och bygga storsk...
Att-bygga-en-solelpark
Nyheter
Pressmeddelanden
Mark
Park
2022-09-20

Solkompaniet och Niam samarbetar i miljardsatsning på solparker

Solkompaniet har ingått ett ramavtal med Niam genom infrastrukturfonden Niam Infra Fund för att utveckla...