SolkompanietNyheterSolkompaniet och Polhem Infra i gemensam satsning på utveckling av solkraftsparker

Solelpark_Foto_Solkompaniet

Solkompaniet och Polhem Infra har tecknat ett ramavtal i syfte att projektera, utveckla och bygga storskaliga solkraftsparker i Sverige. Avtalet möjliggör utveckling och byggnation av solkraftsparker med en uppskattad sammanlagd kapacitet upp till 600MW.

I avtalet ingår från start två projekt under utveckling av Solkompaniet med en uppskattad kapacitet om 100MW. I tillägg till Solkompaniets befintliga projektportfölj kommer Polhem Infra i sina kontaktnät aktivt arbeta för att ta fram solkraftsprojekt tillsammans med kommuner.

Sverige har goda förutsättningar för utveckling av solkraftsparker genom en kombination av ett väl utbyggt elnät i södra och mellersta Sverige och mycket god tillgång på mark. De största solkraftsparkerna i Sverige idag är 20 MW, men de kommer snabbt bli större. Branschorganisationen Svensk Solenergis prognos är att Sverige redan 2030 kommer ha en produktion på 18 TWh enbart från solkraftsparker.

Polhem Infra är ett investeringsbolag som ägs av tre AP-fonder (fotnot AP1, AP3 och AP4) med uppdraget att investera i och långsiktigt förvalta infrastruktur som bidrar till samhällsomställningen.

”Förnybar energiproduktion i form av solkraft utgör en viktig del omställningen för att kunna möta det snabbt ökande elbehovet i samhället. Att investera i solkraftparker ligger i linje med vårt uppdrag och möjliggörs genom ramavtalet med Solkompaniet.” säger Karin Karlström, VD för Polhem Infra.

”Att Polhem Infra väljer att investera i solkraftsparker och därmed snabbt tillföra ny elproduktion, där den behövs som mest, är viktigt för Sverige. Det kommer dessutom vara betydelsefullt för markägarna som ska arrendera ut sin mark att det är Polhem som kommer vara långsiktig ägare till parkerna”, säger Axel Alm, VD på Solkompaniet.

Läs mer i helgens artikel i Dagens Industri >>

Om Solkompaniet

Solkompaniet är marknadsledande inom solel till företag i Sverige och har 20 års erfarenhet i branschen. Solkompaniet har byggt några av landets största tak- och markinstallationer. Verksamheten omsatte år 2021 450 MSEK och växte från 100 till 180 medarbetare. Kärnverksamheten är design och installation av solelinstallationer och utöver det bidrar Solkompaniet med strategisk rådgivning och utbildning inom hållbarhet och solel. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s kvalitetssäkrade solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige. Solkompaniets verksamhet styrs av starka värderingar och grundprinciperna säkerhet, kvalitet och produktivitet – alltid i den ordningen. www.solkompaniet.se

Om Polhem Infra

Polhem Infra är ett bolag som investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar. Polhem Infra är en långsiktig aktiv ägare som ska skapa värden över tid för svenska pensionärer. Bolaget grundades 2019 och ägs gemensamt av AP-fonderna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag med infrastrukturkaraktär inom den privata och offentliga sektorn.

Verksamheterna ska bedriva eller tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.
Vårt mål är att Polhem Infra ska bli en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. www.polheminfra.se

För mer information:

Axel Alm, vd Solkompaniet, +46 768 535 879, axel.alm@solkompaniet.se
Karin Karlström, vd Polhem Infra, +46 705 76 86 38‬, karin.karlstrom@polheminfra.se

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

Lars2_crop
Nyheter
Storskalig solel
2023-05-31

Podd med Solkompaniets medgrundare Lars Hedström

I podden tar Lars Hedström med oss på Solkompaniets resa från en av de tidigaste installationerna i Fläc...
Kärrbo Prästgård Foto Mälardalens Universitet_komp
Nyheter
Mark
2023-05-29

Forskning om agrivoltaics i Sverige – ett steg närmare slutrapporten

Sedan 2020 pågår forskning om agrivoltaics, jordbruk och solkraft i kombination, på Kärrbo Prästgård uta...
Bild Axel Solkompaniet_Rejlers Play
Nyheter
Storskalig solel
2023-05-12

Solkompaniet i Rejlers Play

I avsnittet berättar Axel bland annat vilken skillnad solkraft gör i det svenska energisystemet, han ger...