SolkompanietProcessen – Balanstjänster

Så går det till - Balanstjänster

Steg 1

Dialog

I en dialog tar vi reda på specifik information om er anläggning, vi vill bland annat veta mer om er befintliga utrustning, storlek på anläggning, kapacitet av energilager, nätbolag, mm.

Varberg-Norra-bifacial

Steg 2

Kontrakt & fullmakt

Efter överenskommelse upprättas ett kontrakt samt en fullmakt mellan parterna så att tjänsten kan tecknas och Svenska Kraftnät får möjlighet att styra er anläggning efter behov. Kontraktet är i regel löpande.

Steg 3

Installation

Solkompaniets erfarna installatörer kopplar in utrustningen till er anläggning och ser till att allt fungerar som det skall för att tjänsten skall kunna aktiveras.

Solcellspark i Varberg, 4,8 MW i installerad effekt

Steg 4

Driftsättning

Solkompaniet driftsätter utrustningen och tjänsten aktiveras och avtalen träder i kraft.

Steg 5

Avstämning

Solkompaniet gör en årlig avstämning med er och betalar ut rätt ersättning till ert konto.