SolkompanietProcessen – Batterier

Så går det till - Batterier

Steg 1

Kontakt - utreda ert behov

Vi inleder en dialog där vi identifierar ert behov genom att kontrollera typ av energianvändning, effekttoppar och anslutningsmöjligheter etc. Vi svarar även på era frågor som ni har kring energilager med batterier. 

2021-03-04-Solkompaniet

Steg 2

Möte, platsbesök & statistikinhämtning

Vi bokar möte och kommer ut till er för att träffas och hämta information. Vi samlar in information kring till exempel brandrisk, ventilation och temperaturhållning. Vi fastställer möjligheterna och placering av batteriet, om det finns befintliga utrymmen alternativt om vi går vidare med en containerlösning. 

Steg 3

Dialog om dimensionering, UPS-behov – Offert

Ni tar ställning till vilken typ av investering ni vill göra. Ni kan välja olika storlekar på batteriet (det är inte specifikt en storlek och en effekt som passar alla) och det finns olika lösningar baserat på er ekonomi och ert behov. Vi hittar en lämplig storlek och effekt genom att föra dialog med varandra.

Solcellspark i Varberg, 4,8 MW i installerad effekt

Steg 4

Avtal

När vi tillsammans hittat en lösning skriver vi avtal om leverans, installation och betalplan.

Steg 5

Installation och driftsättning

Vi installerar och driftsätter batteriet. Vi ser till att anläggningen är enligt avtalat samt att anläggningen fungerar som den ska efter en slutbesiktning. Vi åtgärdar eventuella anmärkningar och därefter görs en slutbetalning.

Steg 6

Överlämning, handhavandeutbildning

Vi lämnar fem års funktionsgaranti på anläggningen. Om ni önskar så tecknar vi också ett serviceavtal.

Steg 7

Drift, underhåll & service 

Om ni önskar så tecknar vi ett serviceavtal där våra specialister på serviceavdelningen underhåller och servar er anläggning.

2021-03-04-Solkompaniet-Nationalarenan