SolkompanietProcessen – Solceller på tak

Så går det till - Solceller på tak

Steg 1

Kontakt

Vi inleder dialog. Här besvarar vi alla era frågor och utvecklar tillsammans med er ett lösningsförslag som passar ert behov. 

Inledande frågor

Vi ställer generella frågor om fastigheten och dess ekonomi, till exempel: hur mycket lutar taket, hur stor elförbrukning, hur är taksäkringen etc. Ju mer information vi får, desto bättre.  

Inled en dialog med våra experter!

Apotea_soluppgång

Steg 2

Möjlighet

Vi går igenom hur stegen ser ut under resten av resan och presenterar ett anbud. 

Förprojektering och indikativt pris

När vi har svaren på tidigare ställda frågor så kan vi gå vidare med en förprojektering. Vi tar fram en layout (baserad på frågorna) och ett indikativt pris som ni får ta ställning till. Vi diskuterar vägen framåt. Vi kommer även ut till er och kollar på taket, på kabelvägar och inkopplingsmöjligheter. I nästa steg skickar vi en offert till er som ni får ta ställning till.

Inled en dialog med våra experter!

Steg 3

Kontrakt

Vi tecknar kontrakt och projektledaren presenterar sig och projektresan framåt. Startmöte och platsbesök bokar vi upp.

Avtal

När båda parter känner sig nöjda upprättar vi ett avtal. Därefter går vi vidare i projekteringen och mäter in taket med drönare för att ni ska få en optimal anläggning (ned på millimeter-nivå).

Inled en dialog med våra experter!

Solkompaniet

Steg 4

Startmöte

Vi går igenom processen samt genomgång av projektet och eventuell samordning, bygglov och startbesked. Vi bestämmer bygg- och projekteringsmötesförfarande och kommunikationsfrekvens.

Materialspecifikation

Vi specificerar allt material som behövs till anläggningen och beställer sedan det.

Inled en dialog med våra experter!

Steg 5

Bygghandlingar

Ni godkänner handlingarna.

Gå igenom bygghandlingarna

Här ska ni känna er trygga med att det som byggs är det vi kommit överens om samt att det är klart och tydligt vad som gäller under installationsfasen.

Inled en dialog med våra experter!

Steg 6

Installation

Vi installerar och driftsätter er anläggning.

Installationsprocessen

En installation varierar i tidsomfattning, men brukar vanligtvis gå på några veckor upp till några månader beroende på storlek. Detta kan påverka er verksamhet till viss del då vi kan behöva ta lite plats i anspråk, arbeta före kl. 08.00 och efter kl. 17.00 samt behöva tillgång till lokaler etc.

Inled en dialog med våra experter!

Steg 7

Slutmöte

Här går vi igenom anläggningen. En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri. Vill ni så kan vi sköta service och underhåll. 

Service & underhåll

Vi håller alltid i en utbildning innan vi avslutar våra projekt där vi informerar om hur anläggningen sköts. Våra specialister på serviceavdelningen kan annars sköta all service av anläggningen om så önskas.

Inled en dialog med våra experter!