SolkompanietSolelskolan – Projektledare/projektör

Projektledare/projektör

Solelskolan - projektledare/projektör

Solelskolan erbjuder en rad olika utbildningar inom solel. Här nedan kan läsa om våra utbildningar och kurser inom projektledning, projektering och ekonomi.

Projektledning - 5 dagar distans

Som projektledare är du nyckelpersonen som planerar, organiserar och driver solcellsinstallationen från beställning till driftsättning. Du är bryggan mellan installationsföretaget och kunden och den som ser till att projektet håller sig till budget, tidplan, följer alla regelverk, håller hög kvalité och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Denna fem dagars utbildning ger dig god överblick och kunskap i förutsättningarna för solel, regelkrav för installations, byggnads och anläggningsarbete samt alla steg till en färdig driftsatt anläggning.

Kursmoment
 • Solelens teknik och förutsättningar
 • Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter
 • Från beställning till färdig anläggning- kraven och metoderna för en installation
 • Att budgetera en installationsprocess
 • Relevanta regelverk för solcellsinstallation
 • Arbetsmiljöplan, riskanalys och levande arbetsmiljöarbete
 • ABT06-avtal och ÄTA-arbeten
 • Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning

Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till Solelskolan

Mejla Solelskolan

Projektering - 5 dagar distans

Som projektör ansvarar du för dimensioneringen och den tekniskt specifika uppritningen av solelanläggningen. Du optimerar anläggningen utifrån de specifika förutsättningarna på plats, utför skugganalys, slutgiltigt val av komponenter, utför vind och snölastberäkningar, ritar upp systemet utifrån gällande regelverk för byggnads, brand och elsäkerhet, tillverkningsgarantier och montageanvisningar. Du ser till att allt stämmer för att göra en optimal anläggning.

Kursmoment
 • Solelens teknik och förutsättningar
 • Grundläggande ellära och elsäkerhet
 • Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter
 • Fördjupning kring produktfunktioner och montagesystemkrav
 • Systemdimensionering och optimering
 • Skugganalys och skuggsimulering
 • Dimensionerings och ritverktyg
 • Bygglov, bygg- och granskningshandlingar
 • Vind-, snölast-, ballastberäkningar och bärighetskrav
 • Garantier och försäkringar
 • Brandsäkerhet
 • Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning
Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till Solelskolan!

Mejla Solelskolan

Solenergiprojektör - 2 år distans inklusive fallskydd

Vår heltäckande yrkesutbildning till solenergiprojektör erbjuds till deltagare i hela landet. Utbildningen genomförs på distans med yrkesförlagd praktik på din hemort och är CSN-berättigad. Efter genomförd utbildning besitter du alla nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att arbeta som projektör, projektledare, säljare eller konsult inom solel och solenergiteknik. Denna utbildning genomförs i samarbete med KYH och för att ansöka följer du länkarna nedan.

Klicka här för KYH Göteborg

Klicka här för KYH Anywhere

Kursmoment
 • Förnyelsebar energi
 • Konsultation och försäljning
 • Solenergiteknik
 • Ellära för sol
 • Projektering och projektledning
 • Entreprenadjuridik
 • Fastighetsekonomi och lönsamhet
 • Bygg och installation SOL
 • Affärsutveckling
 • LIA 1
 • Examensarbete
 • LIA 2
Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till Solelskolan!

Mejla Solelskolan

Ledande montör - 5 dagar distans inklusive BAS U light

Denna utbildning är till för dig med erfarenhet som solcellsmontör som snabbt vill få kunskaper för att kunna utveckla dina ansvarsområden och karriärmöjligheter. Kursen innebär fördjupad kunskap kring anläggningars dimensionering och tekniska funktioner för att du ska kunna ta avgörande och självständiga beslut för att installera en optimal och kvalitetssäkrad anläggning, kunna ta större ansvar för arbetsledning och säkerhetsfrågor samt hitta konstruktiva lösningar på problem.

Kursmoment
 • Anläggningsdimensionering och optimering
 • Installationskrav och garantifrågor
 • Felsökning och kontrollmätning
 • Bas U light - Fördjupad kunskap i gällande arbetsmiljö och elsäkerhetsregler
 • Arbetsledning, organisation och kommunikation
 • Egenkontrollprogram
 • Efterkontroller och slutbesiktning
 • Fördjupad kunskap i räddningsplaner och avancerat fallskydd
Frågor, offerter och bokningar

Hör av dig till Solelskolan!

Melja Solelskolan