Project

Apotea – Logistik och solcellsteknik

Sveriges största solcellsanläggning finns i Morgongåva

Apotea tänkte steget längre vid utformningen av solcellsanläggningen på logistikcentret i Morgongåva. Resultatet blev Sveriges största anläggning på tak som dessutom innehåller nätapotekets logga. Solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el och mer därtill.  Den el som inte används i byggnaden säljs till Sala Heby Energi och de boende i närområdet får på så sätt ta del av den producerade solelen.

Vi får ett logistikcenter i världsklass där allt är skapat utifrån en ambition om minsta möjliga påverkan på miljön, allt från materialval och belysning till uppvärmning och energieffektivitet. Genom att bygga ut vårt logistikcenter i Morgongåva vill vi också bidra till en expansiv landsbygd och möjliggöra en fördubbling av personalstyrkan, säger Pär Svärdson, vd för Apotea.se.

Fakta om solcellsanläggningen

  • Solcellssystemet på taket täcker en yta motsvarar 2,5 fotbollsplaner.
  • Hela systemet väger mer än 100 ton, lika mycket som 20 fullstora elefanter.
  • Det krävdes 385 lyft med helikopter för att få upp solcellsmodulerna på taket.
  • Anläggningen har 20 växelriktare som gör om solcellernas likström till växelström.
  • Solcellsanläggningen består av 23 km kabel. Om man skulle rulla ut dessa så räcker de hela vägen från Morgongåva till Sala.

Läs mer om solcellsanläggingar på platta tak.

Kund

Apotea

Storlek

1500

År

2018

Ort

Morgongåva