Project

Campus Ultuna – Sätter klimatmål och gör klimatnytta

Akademiska hus satsar stort på solceller på Campus Ultuna i Uppsala. Solkompaniet har installerat 1 megawatt uppdelat på 7 takytor. Projektet står för 30 % av de totala solcellsinstallationerna i fastighetsbeståndet. Det gör det till fastighetsbolagets hittills största solcellssatsning.

Fakta om solelanläggningen

  • 3721 upplutade polykristallina solcellsmoduler
  • 17 stycken Sungrow växelriktare
  • Årsproduktion 1 miljon kilowattimmar
  • Täcker 8 % av universitetsområdets årliga elbehov

Solkompaniets tekniska konsulter har gjort flera solcellsutredningar i Akademiska hus fastighetsbestånd. Campus Ultuna utreddes 2014. Solelanläggningarna har projekterats och byggts i rent sydlig kombinerat med öst-västlig riktning för att optimera solelproduktionen efter fastigheternas elförbrukning. SLU:s mål att vara helt klimatneutrala till år 2027 genom att investera i klimatnytta och energieffektivisering.

Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå vår nollvision för vårt klimatavtryck, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Oftast används lyftkran för att få upp solcellsmodulerna på taken. I projektet Ultuna var det effektivaste sättet att få upp denna mängd solcellsmoduler på utspridda och höga tak med hjälp av helikopter.

 

Vill du kartlägga solelpotentialen i ert fastighetsbestånd? Kontakta våra kunniga konsulter!

Kund

Akademiska hus

Storlek

848

År

2018

Ort

Uppsala