Project

Campus Ultuna – Sätter klimatmål och gör klimatnytta

Akademiska hus satsar stort på solceller på Campus Ultuna i Uppsala. Solkompaniet har installerat 1 megawatt uppdelat på 7 takytor. Projektet står för 30 % av de totala solcellsinstallationerna i fastighetsbeståndet. Det gör det till fastighetsbolagets hittills största solcellssatsning.

Fakta om solelanläggningen

  • 3721 upplutade polykristallina solcellsmoduler
  • 17 stycken Sungrow växelriktare
  • Årsproduktion 1 miljon kilowattimmar
  • Täcker 8 % av universitetsområdets årliga elbehov

Solkompaniets tekniska konsulter har gjort flera solcellsutredningar i Akademiska hus fastighetsbestånd. Campus Ultuna utreddes 2014. Solelanläggningarna har projekterats och byggts i rent sydlig kombinerat med öst-västlig riktning för att optimera solelproduktionen efter fastigheternas elförbrukning. SLU:s mål att vara helt klimatneutrala till år 2027 genom att investera i klimatnytta och energieffektivisering.

Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå vår nollvision för vårt klimatavtryck, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Oftast används lyftkran för att få upp solcellsmodulerna på taken. I projektet Ultuna var det effektivaste sättet att få upp denna mängd solcellsmoduler på utspridda och höga tak med hjälp av helikopter.

 

Vill du kartlägga solelpotentialen i ert fastighetsbestånd? Kontakta våra kunniga konsulter!

Vill du dela detta inlägg?Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Kund

Akademiska hus

Storlek

848

År

2018

Ort

Uppsala