Project

Ett sjukhus som är självförsörjande på el!

Ett sjukhus som till stora delar försörjer sig själva med el, det hör inte till vanligheterna! NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, hade den visionen när de bestämde sig för att anlägga en solelpark. Där den nu ligger bredvid helikopterplattan är det begränsat vad som får lov att byggas eftersom det räknas som en inflygningszon. Dessutom har marken tidigare krävt ett stort jobb med kontinuerlig borttagning av sly. Parken är därför byggd på en bädd av grus för att förhindra ny växtlighet och panelerna är höjdanpassade för att inte påverka piloterna. 

Att detta på flera nivåer är ett genomtänkt projekt är tydligt; Västfastigheter, som äger marken, kan för nuvarande inte sälja solenergi så därför har det varit viktigt att inte överproducera utan istället förvalta energin under dagen. Ett exempel på detta är att panelerna inte är riktade mot söder, som de oftast är, utan de ligger som hustak mot öst och väst. Detta är för att få en jämnare solelproduktion under dagen istället för att ha stora energitoppar mitt på dagen. Ett uttryck vi alla är bekanta med vid detta laget – Plana ut kurvan. 

Anläggningen består av drygt 4 500 paneler och täcker en yta av 9 000 kvadratmeter. Under en gynnsam sommardag kan den i praktiken generera el till hela Näl. Under ett år beräknas anläggningen producera 1 380 megawattimmar vilket motsvarar att förse 138 villor med eluppvärmning.

Läs mer om att bygga solceller på mark här.

Kund

Västfastigheter

Storlek

1632

År

2020

Ort

Trollhättan