Project

Kristianstad visar upp att de satsar på hållbar energi

När C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land? Jo, det visade sig fungera alldeles utmärkt, trots sina 2,32 meter under havsnivån. Faktum är att förutsättningarna på dessa 8 hektar av sankmark tvärtom var som gjorda för ändamålet. Soltillgången är väldigt hög och marken stod redan oanvänd och obrukbar för såväl bostäder som odlingsmark.

Vi tror att den här solcellsparken kommer att stärka vår position som hållbarhetsföretag  och samtidigt visa förbipasserande på E22:an att Kristianstad är på banan och satsar på miljövänlig teknik för att producera el

säger Göran Thessén, CEO på C4 Energi. 

Solelparken, som är döpt till Solpunkten, är en av Sveriges största med sina fyra megawatt. Det innebär nästan 10 000 solpaneler som står i prydliga rader riktade mot solen. Den gröna elen som genereras används av de företag och privatpersoner i Kristianstad som väljer att vara en del i denna miljöomställning. Genom att teckna avtal med C4 energi så kan de få 100% förnybar el.

Det blir mer och mer populärt med parker. Vi driver just nu arbetet mot den första gigawattparken, den kan du läsa om här.

 

Kund

C4 Energi

Storlek

4000

År

2020

Ort

Kristianstad