Project

Drönare för snabbare projektering på Kungsmässans tak

Under hösten 2020 har Solkompaniet genomfört en installation som täcker en tredjedel av taket på Kungsmässan i Kungsbacka. Solcellsanläggningen kommer att producera 235 000 kilowattimmar solel om året vilket motsvarar att ladda 40 000 000 iPhones eller 3000 Teslabilar.

Den starkaste drivkraften för fastighetsägaren Aranäs AB att investera i solel är för att i framtiden bli klimatneutrala. En del i det målet är att så småningom bygga ut den nuvarande anläggningen till att täcka hela taket, vilket i så fall skulle generera 20 procent av köpcentrets elförbrukning.

Det är uppenbart att lokalproducerad, fossilfri el kan ha stor effekt på de klimatutmaningar vi står inför. Det här är en milstolpe för Kungsmässan och Aranäs som vi hoppas ska medföra både ökad medvetenhet, minskad klimatpåverkan och minskade kostnader, säger Jessica Wikestam, kommunikation- och marknadschef på Aranäs AB.

Visste du att Solkompaniet använder drönare för snabbare projektering? Förutom att det sparar tid så kan vi också, med hjälp av en särskild mjukvara, framställa både 2D- och 3D-modeller. Där kan vi läsa ut både taklutningar och avstånd till eventuella föremål eller fastigheter som skuggar det planerade området där vi vill bygga solelanläggningen på. Att använda drönare vid inmätning är ett nytt och mer effektivt sätt att arbeta och något som våra projektörer använde som arbetssätt när de projekterade just anläggningen på Kungsmässans tak!

Läs mer om att använda drönare för projektering här

Kund

Aranäs AB

Storlek

254

År

2020

Ort

Kungsbacka