Referenser

Referenser

 • Apotea.se, Morgongåva

  Apotea – Logistik och solcellsteknik

  Apotea tänkte steget längre vid utformningen av solcellsanläggningen på logistikcentret i Morgongåva. Resultatet blev Sveriges största anläggning på tak som dessutom innehåller nätapotekets logga. Solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el och mer därtill.  Den el som inte används i byggnaden säljs till Sala Heby Energi och de boende i närområdet får på så sätt ta […]

 • Derome – Trähus med solkraft

  På Deromes plusshusfabrik har Solkompaniet byggt en solcellsanläggning på drygt 600 kilowatt. Solcellerna ägs av Derome tillsammans med Varberg energi och producerar hälften av trähusfabrikens 100% förnybara elkonsumtion. Anläggningen fick ett hedersomnämnande under utdelningen av Svensk Solenergis Solenergipris 2019. Det känns helt rätt att satsa på solceller och andra förnybara energikällor. Vi bygger våra hus […]

 • Powerhouse Kjørbo – Plushusrenovering i Norge

  I projektet Powerhouse Kjørbo installerade Solkompaniet totalt 441 kilowatt uppdelat på 3 kontorsbyggnader och ett garage i Oslo.  Kontorsbyggnader från 80-talet har renoverats till plushusstandard – alltså att byggnaderna producerar mer energi än de använder. Renoveringen minskade byggnadernas energibehov med 86 procent genom att använda geoanläggning, värmepump och högeffektiv isolering, ventilation och belysning. Och solceller […]

 • Off shore and off grid

  Solceller kan också handla om att elektrifiera ställen dit det allmänna elnätet inte når. På en liten ö i Stockholms skärgård har Solkompaniet installerat en offgrid-lösning som består av: 60 högeffektiva solcellsmoduler från IBC SOLAR 2 växelriktare och 6 stycken så kallade multiklusterboxar från SMA Litiumbatterier från BMZ En biodieseldriven backup-generator Solceller gör nytta i […]

 • Solsidan – Får och förnybart vid E6:an

  Om du åker mellan Malmö och Göteborg kan du se en ståtlig solelpark intill E6:an. Med sina 2,7 megawatt och 10 000 moduler och 39 växelriktare ledde den solelparkligan i Sverige 2017 och fick då årets Solenergipris. Parken beställdes av Varberg Energi och byggdes av Solkompaniet på 3 månader. Marken runt solcellerna betas av 30 […]

 • Campus Ultuna – Sätter klimatmål och gör klimatnytta

  Akademiska hus satsar stort på solceller på Campus Ultuna i Uppsala. Solkompaniet har installerat 1 megawatt uppdelat på 7 takytor. Projektet står för 30 % av de totala solcellsinstallationerna i fastighetsbeståndet. Det gör det till fastighetsbolagets hittills största solcellssatsning. 3721 upplutade polykristallina solcellsmoduler 17 stycken Sungrow växelriktare Årsproduktion 1 miljon kilowattimmar Täcker 8 % av […]

 • Brf Finnberget – mer miljönytta och mindre elkostnader

  Taket behövde läggas om, elcentralen behövde rustas upp och elkostnader var för höga. Dessa faktorer satte igång solcellstankarna hos Bostadsrättsföreningen Finnberget. Genom Fastighetsägarna fick de hjälp att ta nästa steg – anlita Solkompaniets konsulter för att svara på alla initiala frågor kring solceller på just detta hus: Modell av rekommenderad anläggning Anläggningens elproduktion, minskat behov […]