SolkompanietReferenserSolelanläggning på Campus Ultuna i Uppsala 848 kW

Solceller på tak

Akademiska hus

Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå vår nollvision för vårt klimatavtryck."

Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Ultuna-veterinärhuset-1

Campus Ultuna sätter klimatmål och gör klimatnytta

Akademiska hus satsar stort på solceller på Campus Ultuna i Uppsala. Solkompaniet har installerat sammanlagt en megawatt uppdelat på sju olika takytor. Projektet står för 30 procent av de totala solcellsinstallationerna i Akademiska Hus fastighetsbeståndet. Det gör det till fastighetsbolagets hittills största solcellssatsning.

Fakta om solelanläggningen

  • 3721 upplutade polykristallina solcellsmoduler
  • 17 stycken Sungrow växelriktare
  • Årsproduktion: en miljon kilowattimmar
  • Täcker åtta procent av universitetsområdets årliga elbehov

Solkompaniets tekniska konsulter har gjort flera solcellsutredningar för Akademiska Hus. Campus Ultuna utreddes redan 2014. Solelanläggningarna har projekterats och byggts i rent sydlig kombinerat med öst-västlig riktning för att optimera solelproduktionen efter fastigheternas elförbrukning. SLU:s mål att vara helt klimatneutrala till år 2027 genom att investera i klimatnytta och energieffektivisering.

- Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå vår nollvision för vårt klimatavtryck, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Oftast används lyftkran för att få upp solcellsmodulerna på taken. I projektet Ultuna var det effektivaste sättet att få upp denna mängd solcellsmoduler på utspridda och höga tak med hjälp av helikopter.

Vill du kartlägga solelpotentialen i ert fastighetsbestånd? Kontakta våra kunniga konsulter!

Fakta om solelanläggningen

Akademiska-Hus_Ultuna
Ultuna-Frost-lösa-kablar-1-1
Ultuna-Helikopter-mot-himlen-1