SolkompanietReferenserSolelanläggning på Campus Chalmers i Göteborg 850 kW

Solceller på tak

cf-logo-green
Kemihuset-modell-1

Campus Chalmers - Lysande framtidsutsikter

På Chalmers bedrivs forskning inom flera områden gällande solenergins roll i framtidens energisystem:

  • Styrning av elsystemet för att undvika elbrist och överbelastning
  • Anpassning av framtidens fastigheter och deras styrsystem för produktion och lagring av el
  • Hur ska elnätet prissättas och finansieras om många användare bara behöver det ibland eftersom de tidvis är självförsörjande?

Solel i akademin och på taken

Campus Johanneberg kombinerar teori och praktik på bästa sätt - genom att installera solceller på åtta av sina byggnader. Ett första steg var att låta Solkompaniets konsultbolag göra en visualisering av hur anläggningarna på vissa delar av campus skulle kunna se ut och hur mycket el de kunde producera. Året efter finns totalt 850 kilowatt installerat på campus Chalmers, vilket täcker ungefär 30 procent av elbehovet i de aktuella fastigheterna.

Läs mer om solcellsinstallationer på lutande tak

Fakta om solelanläggningen