SolkompanietReferenserSolelanläggning vid Campus Norrköping 15 kW

Solceller på tak

Akademiska hus
Kåkenhuset-2

Campus Norrköping forskar kring solenergi

Kåkenhus tillhör Campus Norrköping och är en del av Linköpings universitet. Under 2016 var Solkompaniet delaktiga i att klä in fasaden på huset i solceller, som en blänkande svart kontrast mot de gamla tegelbyggnaderna. Bakom projektet ligger forskningsingenjörer på universitetet som forskar på just hur man kan effektivisera produktionen av solel i varje solcell. Solcellerna på Kåkenhus fyller alltså mer än bara en funktion, de används också i utbildningssyfte. Utöver fasaden finns det också solceller på taket som är byggda för att följa solens rörelse under dagen. 

En annan del av forskningen som bedrivs går ut på att hitta kostnadseffektiva alternativ för att producera solenergi. I universitetets laboratorier, som finns både i Norrköping och Linköping, har man tagit fram mycket billiga material som man kan sätta på husfasader. Den långsiktiga förhoppningen är att i framtiden ta fram så bra metoder för solceller att man helt ska kunna stänga av oljekranarna.

Läs mer om solelinstanstallationer på fasader som Solkompaniet gjort

Fakta om solelanläggningen

Kåkenhuset-1
Kåkenhuset-3
Kåkenhuset-4
Kåkenhuset-5
Kåkenhuset-6
Kåkenhuset-7