SolkompanietReferenserSolelanläggning på BRF Utsikten i Norrtälje 56 kW

Solceller på tak

BRFU-2

Förarbetet banade vägen för BRF Utsikten

BRF Utsikten består av en fastighet som innefattar 36 st lägenheter och en butikslokal. Huset byggdes år 2011 men det var först under 2017 som man bestämde sig för att installera en solcellsanläggning. Just då hände det mycket i solelbranschen och styrelsen lockades av den hållbara investeringen. 

De blev inspirerade att installera solceller när de tittade på den ekonomiska förtjänsten som det skulle innebära för föreningen. De använde sig av Solkompaniet Konsult för att göra en utredning av deras förutsättningar på taket samt även laddinfrastrukturen för att titta på möjlig installation av laddstolpar. 

Det var det gedigna förarbetet som föreningen själva anser vara anledningen till varför det blev ett så lyckat projekt. De valde därefter även Solkompaniet för att montera anläggningen och de senaste tre åren har fungerat så gott som felfritt.

- Anläggningen fungerar utmärkt. Den har till och med producerat mer el än utlovat under första året, berättade en nöjd styrelsemedlem ett år efter installationen.

Och när våra kunder är nöjda - så är vi också nöjda!

Vill du också ta hjälp av våra erfarna konsulter för att göra en utredning? Kontakta oss här

Fakta om solelanläggningen

  • Kund: BRF Utsikten
  • Storlek: 56 KW
  • År: 2017
  • Ort: Norrtälje
BRFU-1
BRFU-3
BRFU-4