SolkompanietReferenserSolelanläggning i Örebro 120 kW

Solceller på tak

Klövern
Transportstyrelsen-Örebro

Solig transportplanering i Örebro

Klövern AB arbetar för att bli ett av de mest hållbara fastighetsbolagen. De har högt satta mål för energibesparingar, förnybara energikällor och egenproduktion. På fyra år sänkte de energianvändningen i sina örebrofastigheter med 32 procent.

Ytterligare ett av stegen mot målen gällande klimatpåverkan togs då de installerade 120 kilowatt solel med upplutade moduler på fastigheten där Transportstyrelsen har sitt huvudkontor. Anläggningen täcker cirka 35 procent av fastighetens årliga elanvändning. Solcellerna har hittills under de år de suttit uppe gjort en klimatbesparing på cirka 440 ton koldioxid. Läs mer i Egen solel.

Har ni platta tak med solelpotential? Läs mer om denna typ av installation här.

Ta kontakt med oss

Klövern har tidigare anlitat Solkompaniet för att utreda förutsättningar för solel. Kontakta våra kunniga konsulter om du vill ha hjälp med utredningar eller strategier kring solel, lagring eller laddning för ditt företag.

Fakta om solelanläggningen

  • Kund: Klövern AB
  • Storlek: 120 KW
  • År: 2012
  • Ort: Örebro